Porin Uusi Autokoulu Oy


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
AM-, B-opetus ja Turvallisuuskurssi 01.02.2021 17:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
Riskientunnistamiskoulutus 08.02.2021 16:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
AM-, B-opetus ja Turvallisuuskurssi 15.02.2021 17:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
AM-, B-opetus ja Turvallisuuskurssi 01.03.2021 17:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
Riskientunnistamiskoulutus 10.03.2021 16:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
AM-, B-opetus ja Turvallisuuskurssi 15.03.2021 17:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
AM-, B-opetus ja Turvallisuuskurssi 29.03.2021 17:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
AM-, B-opetus ja Turvallisuuskurssi 12.04.2021 17:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
Riskientunnistamiskoulutus 14.04.2021 16:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
AM-, B-opetus ja Turvallisuuskurssi 26.04.2021 17:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
AM-, B-opetus ja Turvallisuuskurssi 10.05.2021 17:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
Riskientunnistamiskoulutus 17.05.2021 16:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
AM-, B-opetus ja Turvallisuuskurssi 24.05.2021 17:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
AM-, B-opetus ja Turvallisuuskurssi 07.06.2021 17:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
Riskientunnistamiskoulutus 14.06.2021 16:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja
AM-, B-opetus ja Turvallisuuskurssi 21.06.2021 17:00 Porin Uusi Autokoulu Oy PORI Ja