Hae ajokorttikoulutuksia

Yleistä ajokorttikoulutuksesta

Ajokortin ja nimenomaan turvallisen ajotaidon hankkiminen on yksi elämän suurista asioista. Tämän taidon hankkimisessa on liikenneopettajan ammattitaidolla tärkeä rooli. Huolimatta lukuisista turhista valitettavista liikennekuolemista Suomen liikenne on erittäin turvallista. Ja siitä voimme kiittää Suomen laadukasta autokoulujen liikenneopetusta.

Autokouluopetus koostuu itseopiskelusta, teoria- ja ajo-opetuksesta. Ajokortin saamiseksi opiskellaan turvalliseen ajamiseen tarvittavat tiedot ja taidot ja lopuksi suoritetaan kuljettajantutkinto, joka sisältää teoria- ja ajokokeen.

Kuinka pääsen alkuun?

Voit aloittaa autokoulun 12 kk ennen haluamasi ajokorttiluokan ikävaatimuksen täyttymistä. Etsi yllä olevan hakutoiminnon avulla paikkakuntasi autokoulut ja heidän tarjoamat alkavat kurssit kuljettajaopetus.fi sivuston kautta. Voit ilmoittautua palvelun kautta suoraan haluamallesi kurssille. Kurssit autokouluissa alkavat lähes viikoittain.

Ajokortin saamiseksi tarvitset Trafin myöntämän ajokorttiluvan. Sitä varten tarvitset lääkärintodistuksen tai nuorison terveystodistuksen ja kaksi passivalokuvaa. Nämä tulee toimittaa autokoululle kurssin alkuvaiheessa. Saat autokoululta lisätietoa asiasta.

Opiskelu autokoulussa

Kun aloitat kurssin autokoulussa, opiskeluasi tuetaan monin eri tavoin. Saat autokoululta tunnukset WEBAUTO-ohjelmistoon, jonka kautta voit seurata opiskelusi etenemistä, harjoitella teoriakoetta varten, opiskella liikennesääntöjä ja - merkkejä sähköisestä oppikirjasta jne. Luokassa tapahtuva teoriaopetus on ryhmäopetusta ja sisältää keskustelua ja soveltavia tehtäviä. Ajo-opetus on yksilöllistä ja alkaa aina käsittelyopetuksesta ja etenee yksinkertaisista liikennetilanteista kohti itsenäistä ajamista. Ajo-opetus on ammattitaitoisen liikenneopettajan vieressä hauskaa ja turvallista.

Itseopiskelun sekä tarvittavan teoria- ja ajo-opetuksen jälkeen olet valmis kuljettajatutkintoon. Sitä ei tarvitse turhaan jännittää, koska oma liikenneopettajasi kyllä tietää milloin olet valmis. Katso lisää kuljettajatutkinnoista linkistä kuljettajatutkinnot.

Ikävaatimukset ajokortin myöntämiselle

Ajokortin saamisen edellytyksenä on aina, että Trafi on myöntänyt hakijalle ajokorttiluvan. Lisäksi ennen ajokortin myöntämistä vaaditaan, että:

 • M/AM- ja T-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden saava on täyttänyt 15 vuotta
 • A1-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden saava on täyttänyt 16 vuotta
 • A2-luokka: ikä vähintään 18 vuotta, voimassa oleva ajokorttilupa ja vaadittava kuljettajaopetus
 • A-, B-luokan ajoneuvon ja BE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta
 • C- tai C1-luokan ajoneuvon ja CE- tai C1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta
 • D- tai D1-luokan ajoneuvon ja D1E- tai DE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta, taikka D- ja D1-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta, jos henkilö on suorittanut kuljettajan ammatillisen perustutkinnon ja hänellä on perustason ammattipätevyys.

CE-, C1E, D- ja D1-luokassa vaatimuksena on 18 vuoden vähimmäisiän lisäksi, että ajokortin saaja on saanut jatko-opetuksen. Jos ajokortin saajalla on ennestään ulkomailla myönnetty vastaavan luokan ajokortti, vaatimuksena on, että auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti on ollut voimassa vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 18 vuotta.

Ajokorttiluokat ja niiden saamiseksi saatava koulutus

Muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin pienitehoista mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus.

T-luokka

Traktorit, liikennetraktoreita lukuun ottamatta, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettävine hinattavine ajoneuvoineen.

T-luokan ajokortti ei tarvitse erillistä opetusta, mutta NETREENI-palvelusta voit harjoitella T-luokan kuljettajatutkinnon teoriakokeeseen.

LT-luokka

Liikennetraktorit, traktorit, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 kilometriä tunnissa ja enintään 60 kilometriä tunnissa, niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen (LT-luokka sisältää myös T-luokan ajo-oikeuden).

LT-luokan tutkintoon pääsemisen edellytykset

 • ikä vähintään 15 vuotta
 • voimassa oleva ajokorttilupa JA
 • Tutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä luotettava selvitys henkilöllisyydestä (voimassaoleva ajokortti, henkilökortti tai passi).

Käsittelykokeessa käytettävä ajoneuvo

 • LT-luokan käsittelykokeessa on käytettävä traktoria, jonka rakenteellinen nopeus ylittää 40 km/h, ja siihen kytkettyä perävaunua, jonka leveys on vähintään 2 m ja lavan pituus vähintään 4 m.
 • Lue lisää: Ajoneuvolaki 14 § (Finlex)

Tutkinto

 • suoritetaan teoriakoe ja käsittelykoe
 • teoriakoe suoritetaan tietokoneella (Teoriakokeeseen voi osallistua kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä)
 • teoriakokeessa 10 LT-luokan kysymystä ja 30 tilannekysymystä

LT-luokan ajokorttia varten voit harjoitella NETREENI-palvelussa.

M/AM-luokka

Mopon ja mopoauton (kevyt nelipyörä) ajokortit eriytyivät 19.1.2013 alkaen. Mopon ajokortti (AM-luokan ajokortti erityisehdolla 120) ei oikeuta kuljettamaan mopoautoa. Mopoauton ajokortti (AM-luokan ajokortti erityisehdolla 121) ei oikeuta kuljettamaan mopoa. Saadakseen ajo-oikeuden molemmille ajoneuvoille, tulee suorittaa kuljettajantutkinto sekä mopolla että mopoautolla.

Ennen 19.1.2013 myönnetyt mopokortit oikeuttavat kuljettamaan sekä mopoa että mopoautoa. Ajokorttiluokan alkuperäinen myöntämispäivä on merkitty ajokortin taustapuolelle.

Ennen vuotta 1985 syntyneet mopoilijat eivät tarvitse mopokorttia. Mopoauton kuljettamiseen tarvitaan kuitenkin vähintään ennen 19.1.2013 suoritettu mopokortti tai uusi mopoauton ajokortti (AM-luokan ajokortti erityisehdolla 121).

A1-luokka

Moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 115 cm³, tehon enintään 11 kW, teho/painosuhteen enintään 0,1 kW/kg ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 90 km/h.

A1-luokan vähimmäisopetuksen vaatimus on 12 tuntia teoriaopetusta ja 9 tuntia ajo-opetusta.

A2-luokka

Moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 395 cm³ (polttomoottorit), teho/painosuhteen vähintään 0,15 kW/kg (sähkömoottorit), tehon vähintään 20 ja enintään 35 kW, teho/painosuhteen enintään 0,2 kW/kg ja moottoripyörä ei saa olla muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli 70 kW.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

A-luokka

a) moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. b) kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää ylittää 15 kW.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 24 vuotta tai, jos henkilöllä on ollut A2-luokan ajokortti vähintään kahden vuoden ajan, 20 vuotta. Lisäksi A-luokkaan kuuluvien yli 15 kW kolmipyörien kuljettaminen edellyttää 21 vuoden ikää.

B-luokka

Ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa.

Auton kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia (B-luokka) varten annettava kuljettajaopetus suoritetaan kolmessa vaiheessa. Opetus koostuu perusvaiheesta, harjoitteluvaiheesta ja syventävästä vaiheesta.

Perusvaiheen opetuksen jälkeen ensimmäinen auton ajokortti annetaan 15 vuodeksi. Varsinainen ajokortti toimitetaan postitse kotiosoitteeseen sen jälkeen, kun kuljettajantutkinto on suoritettu hyväksytysti.

Auton ajokortin haltijan on perusvaiheen jälkeen suoritettava harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetus. Harjoitteluvaihe alkaa heti kuljettajantutkinnon suorittamisen jälkeen ja se kestää vähintään kolme kuukautta. Harjoitteluvaiheen suorittamisen jälkeen suoritetaan vielä syventävän vaiheen opetus, johon voi osallistua aikaisintaan kolme kuukautta kuljettajantutkinnon suorittamisen jälkeen. Todistus harjoittelu- ja syventävän vaiheen suorittamisesta on toimitettava tutkinnon vastaanottajalle.

Jos kuljettajantutkinto on suoritettu ennen 19.1.2013, ei harjoitteluvaiheen opetusta tarvitse suorittaa. Lisätietoja harjoittelu- ja syventävän vaiheen suorittamisesta saa autokouluista.

Ajokortti toimitetaan hakijalle pääsääntöisesti postin välityksellä.

C1-luokka

Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3500 kg, mutta enintään 7500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

C1- luokan vähimmäisopetuksen vaatimus on 3 tuntia teoriaopetusta ja 2 tuntia ajo-opetusta.

C-luokka

Kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg, sekä liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

Myös maatalouskäytössä olevien liikennetraktorien kuljettamiseen vaaditaan C-luokan ajo-oikeus.

C- luokan vähimmäisopetuksen vaatimus on 12 tuntia teoriaopetusta ja 10 tuntia ajo-opetusta.

D1-luokka

Linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle, kuitenkin enintään 16 henkilölle, ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

D1- luokan vähimmäisopetuksen vaatimus on riippuvainen voimassaolevasta ajokorttiluokasta. Kysy autokoulultasi lisää asiasta.

Pelkällä D1, D1E, D tai DE ajo-oikeudella henkilö on oikeutettu kuljettamaan omistamaansa D-luokkiin kuuluvaa ajoneuvoa ja kyyditsemään sillä samassa taloudessa asuvia henkilöitä. Näiden luokkien rajoittamaton ajo-oikeus on mahdollista saavuttaa suorittamalla henkilöliikenteen perustason ammattipätevyys ajo-oikeuden lisäksi.

Lisätietoa perustason ammattipätevyydestä.

D-luokka

Muut kuin D1-luokan linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

D- luokan vähimmäisopetuksen vaatimus on riippuvainen voimassaolevasta ajokorttiluokasta. Kysy autokoulultasi lisää asiasta.

E-luokka

Ajoneuvoyhdistelmät, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin.

E- luokan vähimmäisopetuksen vaatimus on riippuvainen voimassaolevasta ajokorttiluokasta. Kysy autokoulultasi lisää asiasta.

Kuljettajaopetus

Kuljettajaopetus.fi sivustolta löydät kootusti maan kattavimman kuljettajaopetuksen koulutustarjonnan, olet sitten hankkimassa ajokorttia, kiinnostunut kuljetusalasta tai etsimässä jatkokoulutuskursseja.

DATADRIVERS OY

Hallituskatu 2 A 7
95400 TORNIO
Y-tunnus: 2866403-6