Ammattiopisto Spesia

Helsingintie 13
04400 JÄRVENPÄÄ
040-5320044
040 532 0044
Kotisivu
Sposti

Henkilöstö