Yrkeskompetens fortbildning - webkurser


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Info
Ennakoiva ajo 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo 08.03.2021 klo 08:00 - Ti 09.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo Ti 09.03.2021 klo 08:00 - On 10.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo On 10.03.2021 klo 08:00 - To 11.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo To 11.03.2021 klo 08:00 - Fr 12.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo Fr 12.03.2021 klo 08:00 - 13.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo 15.03.2021 klo 08:00 - Ti 16.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo Ti 16.03.2021 klo 08:00 - On 17.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo On 17.03.2021 klo 08:00 - To 18.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo To 18.03.2021 klo 08:00 - Fr 19.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo Fr 19.03.2021 klo 08:00 - 20.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo 22.03.2021 klo 08:00 - Ti 23.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo Ti 23.03.2021 klo 08:00 - On 24.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo On 24.03.2021 klo 08:00 - To 25.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo To 25.03.2021 klo 08:00 - Fr 26.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo Fr 26.03.2021 klo 08:00 - 27.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo 29.03.2021 klo 08:00 - Ti 30.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo Ti 30.03.2021 klo 08:00 - On 31.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo On 31.03.2021 klo 08:00 - To 01.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo To 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo Ti 06.04.2021 klo 08:00 - On 07.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo On 07.04.2021 klo 08:00 - To 08.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo To 08.04.2021 klo 08:00 - Fr 09.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo Fr 09.04.2021 klo 08:00 - 10.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo 12.04.2021 klo 08:00 - Ti 13.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo Ti 13.04.2021 klo 08:00 - On 14.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Ennakoiva ajo On 14.04.2021 klo 08:00 - To 15.04.2021 klo 22:00 Internetkurs

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Info
Turvallinen työympäristö 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö 08.03.2021 klo 08:00 - Ti 09.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö Ti 09.03.2021 klo 08:00 - On 10.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö On 10.03.2021 klo 08:00 - To 11.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö To 11.03.2021 klo 08:00 - Fr 12.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö Fr 12.03.2021 klo 08:00 - 13.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö 15.03.2021 klo 08:00 - Ti 16.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö Ti 16.03.2021 klo 08:00 - On 17.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö On 17.03.2021 klo 08:00 - To 18.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö To 18.03.2021 klo 08:00 - Fr 19.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö Fr 19.03.2021 klo 08:00 - 20.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö 22.03.2021 klo 08:00 - Ti 23.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö Ti 23.03.2021 klo 08:00 - On 24.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö On 24.03.2021 klo 08:00 - To 25.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö To 25.03.2021 klo 08:00 - Fr 26.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö Fr 26.03.2021 klo 08:00 - 27.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö 29.03.2021 klo 08:00 - Ti 30.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö Ti 30.03.2021 klo 08:00 - On 31.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö On 31.03.2021 klo 08:00 - To 01.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö To 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö Ti 06.04.2021 klo 08:00 - On 07.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö On 07.04.2021 klo 08:00 - To 08.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö To 08.04.2021 klo 08:00 - Fr 09.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö Fr 09.04.2021 klo 08:00 - 10.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö 12.04.2021 klo 08:00 - Ti 13.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö Ti 13.04.2021 klo 08:00 - On 14.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Turvallinen työympäristö On 14.04.2021 klo 08:00 - To 15.04.2021 klo 22:00 Internetkurs

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Info
Logistiikkaturvallisuus 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus 08.03.2021 klo 08:00 - Ti 09.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus Ti 09.03.2021 klo 08:00 - On 10.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus On 10.03.2021 klo 08:00 - To 11.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus To 11.03.2021 klo 08:00 - Fr 12.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus Fr 12.03.2021 klo 08:00 - 13.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus 15.03.2021 klo 08:00 - Ti 16.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus Ti 16.03.2021 klo 08:00 - On 17.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus On 17.03.2021 klo 08:00 - To 18.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus To 18.03.2021 klo 08:00 - Fr 19.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus Fr 19.03.2021 klo 08:00 - 20.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus 22.03.2021 klo 08:00 - Ti 23.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus Ti 23.03.2021 klo 08:00 - On 24.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus On 24.03.2021 klo 08:00 - To 25.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus To 25.03.2021 klo 08:00 - Fr 26.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus Fr 26.03.2021 klo 08:00 - 27.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus 29.03.2021 klo 08:00 - Ti 30.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus Ti 30.03.2021 klo 08:00 - On 31.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus On 31.03.2021 klo 08:00 - To 01.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus To 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus Ti 06.04.2021 klo 08:00 - On 07.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus On 07.04.2021 klo 08:00 - To 08.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus To 08.04.2021 klo 08:00 - Fr 09.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus Fr 09.04.2021 klo 08:00 - 10.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus 12.04.2021 klo 08:00 - Ti 13.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus Ti 13.04.2021 klo 08:00 - On 14.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Logistiikkaturvallisuus On 14.04.2021 klo 08:00 - To 15.04.2021 klo 22:00 Internetkurs

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Info
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa 08.03.2021 klo 08:00 - Ti 09.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 09.03.2021 klo 08:00 - On 10.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa On 10.03.2021 klo 08:00 - To 11.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 11.03.2021 klo 08:00 - Fr 12.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fr 12.03.2021 klo 08:00 - 13.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa 15.03.2021 klo 08:00 - Ti 16.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 16.03.2021 klo 08:00 - On 17.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa On 17.03.2021 klo 08:00 - To 18.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 18.03.2021 klo 08:00 - Fr 19.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fr 19.03.2021 klo 08:00 - 20.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa 22.03.2021 klo 08:00 - Ti 23.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 23.03.2021 klo 08:00 - On 24.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa On 24.03.2021 klo 08:00 - To 25.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 25.03.2021 klo 08:00 - Fr 26.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fr 26.03.2021 klo 08:00 - 27.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa 29.03.2021 klo 08:00 - Ti 30.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 30.03.2021 klo 08:00 - On 31.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa On 31.03.2021 klo 08:00 - To 01.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 06.04.2021 klo 08:00 - On 07.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa On 07.04.2021 klo 08:00 - To 08.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 08.04.2021 klo 08:00 - Fr 09.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fr 09.04.2021 klo 08:00 - 10.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa 12.04.2021 klo 08:00 - Ti 13.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 13.04.2021 klo 08:00 - On 14.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa On 14.04.2021 klo 08:00 - To 15.04.2021 klo 22:00 Internetkurs

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Info
Scania polttoainetalous, maantieliikenne 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne 08.03.2021 klo 08:00 - Ti 09.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 09.03.2021 klo 08:00 - On 10.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne On 10.03.2021 klo 08:00 - To 11.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 11.03.2021 klo 08:00 - Fr 12.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fr 12.03.2021 klo 08:00 - 13.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne 15.03.2021 klo 08:00 - Ti 16.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 16.03.2021 klo 08:00 - On 17.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne On 17.03.2021 klo 08:00 - To 18.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 18.03.2021 klo 08:00 - Fr 19.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fr 19.03.2021 klo 08:00 - 20.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne 22.03.2021 klo 08:00 - Ti 23.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 23.03.2021 klo 08:00 - On 24.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne On 24.03.2021 klo 08:00 - To 25.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 25.03.2021 klo 08:00 - Fr 26.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fr 26.03.2021 klo 08:00 - 27.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne 29.03.2021 klo 08:00 - Ti 30.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 30.03.2021 klo 08:00 - On 31.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne On 31.03.2021 klo 08:00 - To 01.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 06.04.2021 klo 08:00 - On 07.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne On 07.04.2021 klo 08:00 - To 08.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 08.04.2021 klo 08:00 - Fr 09.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fr 09.04.2021 klo 08:00 - 10.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne 12.04.2021 klo 08:00 - Ti 13.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 13.04.2021 klo 08:00 - On 14.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, maantieliikenne On 14.04.2021 klo 08:00 - To 15.04.2021 klo 22:00 Internetkurs

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Info
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle 08.03.2021 klo 08:00 - Ti 09.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 09.03.2021 klo 08:00 - On 10.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle On 10.03.2021 klo 08:00 - To 11.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 11.03.2021 klo 08:00 - Fr 12.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fr 12.03.2021 klo 08:00 - 13.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle 15.03.2021 klo 08:00 - Ti 16.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 16.03.2021 klo 08:00 - On 17.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle On 17.03.2021 klo 08:00 - To 18.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 18.03.2021 klo 08:00 - Fr 19.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fr 19.03.2021 klo 08:00 - 20.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle 22.03.2021 klo 08:00 - Ti 23.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 23.03.2021 klo 08:00 - On 24.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle On 24.03.2021 klo 08:00 - To 25.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 25.03.2021 klo 08:00 - Fr 26.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fr 26.03.2021 klo 08:00 - 27.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle 29.03.2021 klo 08:00 - Ti 30.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 30.03.2021 klo 08:00 - On 31.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle On 31.03.2021 klo 08:00 - To 01.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 06.04.2021 klo 08:00 - On 07.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle On 07.04.2021 klo 08:00 - To 08.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 08.04.2021 klo 08:00 - Fr 09.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fr 09.04.2021 klo 08:00 - 10.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle 12.04.2021 klo 08:00 - Ti 13.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 13.04.2021 klo 08:00 - On 14.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle On 14.04.2021 klo 08:00 - To 15.04.2021 klo 22:00 Internetkurs

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Info
Scania polttoainetalous, seutuliikenne 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne 08.03.2021 klo 08:00 - Ti 09.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 09.03.2021 klo 08:00 - On 10.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne On 10.03.2021 klo 08:00 - To 11.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 11.03.2021 klo 08:00 - Fr 12.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fr 12.03.2021 klo 08:00 - 13.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne 15.03.2021 klo 08:00 - Ti 16.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 16.03.2021 klo 08:00 - On 17.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne On 17.03.2021 klo 08:00 - To 18.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 18.03.2021 klo 08:00 - Fr 19.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fr 19.03.2021 klo 08:00 - 20.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne 22.03.2021 klo 08:00 - Ti 23.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 23.03.2021 klo 08:00 - On 24.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne On 24.03.2021 klo 08:00 - To 25.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 25.03.2021 klo 08:00 - Fr 26.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fr 26.03.2021 klo 08:00 - 27.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne 29.03.2021 klo 08:00 - Ti 30.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 30.03.2021 klo 08:00 - On 31.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne On 31.03.2021 klo 08:00 - To 01.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 06.04.2021 klo 08:00 - On 07.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne On 07.04.2021 klo 08:00 - To 08.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 08.04.2021 klo 08:00 - Fr 09.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fr 09.04.2021 klo 08:00 - 10.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne 12.04.2021 klo 08:00 - Ti 13.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 13.04.2021 klo 08:00 - On 14.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Scania polttoainetalous, seutuliikenne On 14.04.2021 klo 08:00 - To 15.04.2021 klo 22:00 Internetkurs

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Info
Mercedes-Benz käyttökoulutus 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus 08.03.2021 klo 08:00 - Ti 09.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 09.03.2021 klo 08:00 - On 10.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus On 10.03.2021 klo 08:00 - To 11.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 11.03.2021 klo 08:00 - Fr 12.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fr 12.03.2021 klo 08:00 - 13.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus 15.03.2021 klo 08:00 - Ti 16.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 16.03.2021 klo 08:00 - On 17.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus On 17.03.2021 klo 08:00 - To 18.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 18.03.2021 klo 08:00 - Fr 19.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fr 19.03.2021 klo 08:00 - 20.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus 22.03.2021 klo 08:00 - Ti 23.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 23.03.2021 klo 08:00 - On 24.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus On 24.03.2021 klo 08:00 - To 25.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 25.03.2021 klo 08:00 - Fr 26.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fr 26.03.2021 klo 08:00 - 27.03.2021 klo 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus 29.03.2021 klo 08:00 - Ti 30.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 30.03.2021 klo 08:00 - On 31.03.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus On 31.03.2021 klo 08:00 - To 01.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 06.04.2021 klo 08:00 - On 07.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus On 07.04.2021 klo 08:00 - To 08.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 08.04.2021 klo 08:00 - Fr 09.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fr 09.04.2021 klo 08:00 - 10.04.2021 klo 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus 12.04.2021 klo 08:00 - Ti 13.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 13.04.2021 klo 08:00 - On 14.04.2021 klo 22:00 Internetkurs
Mercedes-Benz käyttökoulutus On 14.04.2021 klo 08:00 - To 15.04.2021 klo 22:00 Internetkurs