Professional competence, further training - online courses


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Course name Course time Course location Info
Ennakoiva ajo Wed 01.02.2023 klo 08:00 - Thu 02.02.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 02.02.2023 klo 08:00 - Fri 03.02.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 03.02.2023 klo 08:00 - Sat 04.02.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 04.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 06.02.2023 klo 08:00 - Tue 07.02.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 07.02.2023 klo 08:00 - Wed 08.02.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 08.02.2023 klo 08:00 - Thu 09.02.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 09.02.2023 klo 08:00 - Fri 10.02.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 10.02.2023 klo 08:00 - Sat 11.02.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 11.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 13.02.2023 klo 08:00 - Tue 14.02.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 14.02.2023 klo 08:00 - Wed 15.02.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 15.02.2023 klo 08:00 - Thu 16.02.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 16.02.2023 klo 08:00 - Fri 17.02.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 17.02.2023 klo 08:00 - Sat 18.02.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 18.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 20.02.2023 klo 08:00 - Tue 21.02.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 21.02.2023 klo 08:00 - Wed 22.02.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 22.02.2023 klo 08:00 - Thu 23.02.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 23.02.2023 klo 08:00 - Fri 24.02.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 24.02.2023 klo 08:00 - Sat 25.02.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 25.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 27.02.2023 klo 08:00 - Tue 28.02.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 28.02.2023 klo 08:00 - Wed 01.03.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 01.03.2023 klo 08:00 - Thu 02.03.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 02.03.2023 klo 08:00 - Fri 03.03.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 03.03.2023 klo 08:00 - Sat 04.03.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 04.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 06.03.2023 klo 08:00 - Tue 07.03.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 07.03.2023 klo 08:00 - Wed 08.03.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 08.03.2023 klo 08:00 - Thu 09.03.2023 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 09.03.2023 klo 08:00 - Fri 10.03.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 10.03.2023 klo 08:00 - Sat 11.03.2023 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 11.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Course name Course time Course location Info
Turvallinen työympäristö Wed 01.02.2023 klo 08:00 - Thu 02.02.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 02.02.2023 klo 08:00 - Fri 03.02.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 03.02.2023 klo 08:00 - Sat 04.02.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 04.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 06.02.2023 klo 08:00 - Tue 07.02.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 07.02.2023 klo 08:00 - Wed 08.02.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 08.02.2023 klo 08:00 - Thu 09.02.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 09.02.2023 klo 08:00 - Fri 10.02.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 10.02.2023 klo 08:00 - Sat 11.02.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 11.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 13.02.2023 klo 08:00 - Tue 14.02.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 14.02.2023 klo 08:00 - Wed 15.02.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 15.02.2023 klo 08:00 - Thu 16.02.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 16.02.2023 klo 08:00 - Fri 17.02.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 17.02.2023 klo 08:00 - Sat 18.02.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 18.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 20.02.2023 klo 08:00 - Tue 21.02.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 21.02.2023 klo 08:00 - Wed 22.02.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 22.02.2023 klo 08:00 - Thu 23.02.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 23.02.2023 klo 08:00 - Fri 24.02.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 24.02.2023 klo 08:00 - Sat 25.02.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 25.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 27.02.2023 klo 08:00 - Tue 28.02.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 28.02.2023 klo 08:00 - Wed 01.03.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 01.03.2023 klo 08:00 - Thu 02.03.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 02.03.2023 klo 08:00 - Fri 03.03.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 03.03.2023 klo 08:00 - Sat 04.03.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 04.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 06.03.2023 klo 08:00 - Tue 07.03.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 07.03.2023 klo 08:00 - Wed 08.03.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 08.03.2023 klo 08:00 - Thu 09.03.2023 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 09.03.2023 klo 08:00 - Fri 10.03.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 10.03.2023 klo 08:00 - Sat 11.03.2023 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 11.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Course name Course time Course location Info
Logistiikkaturvallisuus Wed 01.02.2023 klo 08:00 - Thu 02.02.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 02.02.2023 klo 08:00 - Fri 03.02.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 03.02.2023 klo 08:00 - Sat 04.02.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 04.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 06.02.2023 klo 08:00 - Tue 07.02.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 07.02.2023 klo 08:00 - Wed 08.02.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 08.02.2023 klo 08:00 - Thu 09.02.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 09.02.2023 klo 08:00 - Fri 10.02.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 10.02.2023 klo 08:00 - Sat 11.02.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 11.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 13.02.2023 klo 08:00 - Tue 14.02.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 14.02.2023 klo 08:00 - Wed 15.02.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 15.02.2023 klo 08:00 - Thu 16.02.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 16.02.2023 klo 08:00 - Fri 17.02.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 17.02.2023 klo 08:00 - Sat 18.02.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 18.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 20.02.2023 klo 08:00 - Tue 21.02.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 21.02.2023 klo 08:00 - Wed 22.02.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 22.02.2023 klo 08:00 - Thu 23.02.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 23.02.2023 klo 08:00 - Fri 24.02.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 24.02.2023 klo 08:00 - Sat 25.02.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 25.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 27.02.2023 klo 08:00 - Tue 28.02.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 28.02.2023 klo 08:00 - Wed 01.03.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 01.03.2023 klo 08:00 - Thu 02.03.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 02.03.2023 klo 08:00 - Fri 03.03.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 03.03.2023 klo 08:00 - Sat 04.03.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 04.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 06.03.2023 klo 08:00 - Tue 07.03.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 07.03.2023 klo 08:00 - Wed 08.03.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 08.03.2023 klo 08:00 - Thu 09.03.2023 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 09.03.2023 klo 08:00 - Fri 10.03.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 10.03.2023 klo 08:00 - Sat 11.03.2023 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 11.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Course name Course time Course location Info
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 01.02.2023 klo 08:00 - Thu 02.02.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 02.02.2023 klo 08:00 - Fri 03.02.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 03.02.2023 klo 08:00 - Sat 04.02.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 04.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 06.02.2023 klo 08:00 - Tue 07.02.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 07.02.2023 klo 08:00 - Wed 08.02.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 08.02.2023 klo 08:00 - Thu 09.02.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 09.02.2023 klo 08:00 - Fri 10.02.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 10.02.2023 klo 08:00 - Sat 11.02.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 11.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 13.02.2023 klo 08:00 - Tue 14.02.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 14.02.2023 klo 08:00 - Wed 15.02.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 15.02.2023 klo 08:00 - Thu 16.02.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 16.02.2023 klo 08:00 - Fri 17.02.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 17.02.2023 klo 08:00 - Sat 18.02.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 18.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 20.02.2023 klo 08:00 - Tue 21.02.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 21.02.2023 klo 08:00 - Wed 22.02.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 22.02.2023 klo 08:00 - Thu 23.02.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 23.02.2023 klo 08:00 - Fri 24.02.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 24.02.2023 klo 08:00 - Sat 25.02.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 25.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 27.02.2023 klo 08:00 - Tue 28.02.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 28.02.2023 klo 08:00 - Wed 01.03.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 01.03.2023 klo 08:00 - Thu 02.03.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 02.03.2023 klo 08:00 - Fri 03.03.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 03.03.2023 klo 08:00 - Sat 04.03.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 04.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 06.03.2023 klo 08:00 - Tue 07.03.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 07.03.2023 klo 08:00 - Wed 08.03.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 08.03.2023 klo 08:00 - Thu 09.03.2023 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 09.03.2023 klo 08:00 - Fri 10.03.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 10.03.2023 klo 08:00 - Sat 11.03.2023 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 11.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Course name Course time Course location Info
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 01.02.2023 klo 08:00 - Thu 02.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 02.02.2023 klo 08:00 - Fri 03.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 03.02.2023 klo 08:00 - Sat 04.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 04.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 06.02.2023 klo 08:00 - Tue 07.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 07.02.2023 klo 08:00 - Wed 08.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 08.02.2023 klo 08:00 - Thu 09.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 09.02.2023 klo 08:00 - Fri 10.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 10.02.2023 klo 08:00 - Sat 11.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 11.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 13.02.2023 klo 08:00 - Tue 14.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 14.02.2023 klo 08:00 - Wed 15.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 15.02.2023 klo 08:00 - Thu 16.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 16.02.2023 klo 08:00 - Fri 17.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 17.02.2023 klo 08:00 - Sat 18.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 18.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 20.02.2023 klo 08:00 - Tue 21.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 21.02.2023 klo 08:00 - Wed 22.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 22.02.2023 klo 08:00 - Thu 23.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 23.02.2023 klo 08:00 - Fri 24.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 24.02.2023 klo 08:00 - Sat 25.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 25.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 27.02.2023 klo 08:00 - Tue 28.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 28.02.2023 klo 08:00 - Wed 01.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 01.03.2023 klo 08:00 - Thu 02.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 02.03.2023 klo 08:00 - Fri 03.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 03.03.2023 klo 08:00 - Sat 04.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 04.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 06.03.2023 klo 08:00 - Tue 07.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 07.03.2023 klo 08:00 - Wed 08.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 08.03.2023 klo 08:00 - Thu 09.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 09.03.2023 klo 08:00 - Fri 10.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 10.03.2023 klo 08:00 - Sat 11.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 11.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Course name Course time Course location Info
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 01.02.2023 klo 08:00 - Thu 02.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 02.02.2023 klo 08:00 - Fri 03.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 03.02.2023 klo 08:00 - Sat 04.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 04.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 06.02.2023 klo 08:00 - Tue 07.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 07.02.2023 klo 08:00 - Wed 08.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 08.02.2023 klo 08:00 - Thu 09.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 09.02.2023 klo 08:00 - Fri 10.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 10.02.2023 klo 08:00 - Sat 11.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 11.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 13.02.2023 klo 08:00 - Tue 14.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 14.02.2023 klo 08:00 - Wed 15.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 15.02.2023 klo 08:00 - Thu 16.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 16.02.2023 klo 08:00 - Fri 17.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 17.02.2023 klo 08:00 - Sat 18.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 18.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 20.02.2023 klo 08:00 - Tue 21.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 21.02.2023 klo 08:00 - Wed 22.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 22.02.2023 klo 08:00 - Thu 23.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 23.02.2023 klo 08:00 - Fri 24.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 24.02.2023 klo 08:00 - Sat 25.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 25.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 27.02.2023 klo 08:00 - Tue 28.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 28.02.2023 klo 08:00 - Wed 01.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 01.03.2023 klo 08:00 - Thu 02.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 02.03.2023 klo 08:00 - Fri 03.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 03.03.2023 klo 08:00 - Sat 04.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 04.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 06.03.2023 klo 08:00 - Tue 07.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 07.03.2023 klo 08:00 - Wed 08.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 08.03.2023 klo 08:00 - Thu 09.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 09.03.2023 klo 08:00 - Fri 10.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 10.03.2023 klo 08:00 - Sat 11.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 11.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Course name Course time Course location Info
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 01.02.2023 klo 08:00 - Thu 02.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 02.02.2023 klo 08:00 - Fri 03.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 03.02.2023 klo 08:00 - Sat 04.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 04.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 06.02.2023 klo 08:00 - Tue 07.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 07.02.2023 klo 08:00 - Wed 08.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 08.02.2023 klo 08:00 - Thu 09.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 09.02.2023 klo 08:00 - Fri 10.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 10.02.2023 klo 08:00 - Sat 11.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 11.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 13.02.2023 klo 08:00 - Tue 14.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 14.02.2023 klo 08:00 - Wed 15.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 15.02.2023 klo 08:00 - Thu 16.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 16.02.2023 klo 08:00 - Fri 17.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 17.02.2023 klo 08:00 - Sat 18.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 18.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 20.02.2023 klo 08:00 - Tue 21.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 21.02.2023 klo 08:00 - Wed 22.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 22.02.2023 klo 08:00 - Thu 23.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 23.02.2023 klo 08:00 - Fri 24.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 24.02.2023 klo 08:00 - Sat 25.02.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 25.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 27.02.2023 klo 08:00 - Tue 28.02.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 28.02.2023 klo 08:00 - Wed 01.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 01.03.2023 klo 08:00 - Thu 02.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 02.03.2023 klo 08:00 - Fri 03.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 03.03.2023 klo 08:00 - Sat 04.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 04.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 06.03.2023 klo 08:00 - Tue 07.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 07.03.2023 klo 08:00 - Wed 08.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 08.03.2023 klo 08:00 - Thu 09.03.2023 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 09.03.2023 klo 08:00 - Fri 10.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 10.03.2023 klo 08:00 - Sat 11.03.2023 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 11.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Course name Course time Course location Info
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 01.02.2023 klo 08:00 - Thu 02.02.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 02.02.2023 klo 08:00 - Fri 03.02.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 03.02.2023 klo 08:00 - Sat 04.02.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 04.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 06.02.2023 klo 08:00 - Tue 07.02.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 07.02.2023 klo 08:00 - Wed 08.02.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 08.02.2023 klo 08:00 - Thu 09.02.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 09.02.2023 klo 08:00 - Fri 10.02.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 10.02.2023 klo 08:00 - Sat 11.02.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 11.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 13.02.2023 klo 08:00 - Tue 14.02.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 14.02.2023 klo 08:00 - Wed 15.02.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 15.02.2023 klo 08:00 - Thu 16.02.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 16.02.2023 klo 08:00 - Fri 17.02.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 17.02.2023 klo 08:00 - Sat 18.02.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 18.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 20.02.2023 klo 08:00 - Tue 21.02.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 21.02.2023 klo 08:00 - Wed 22.02.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 22.02.2023 klo 08:00 - Thu 23.02.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 23.02.2023 klo 08:00 - Fri 24.02.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 24.02.2023 klo 08:00 - Sat 25.02.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 25.02.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 27.02.2023 klo 08:00 - Tue 28.02.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 28.02.2023 klo 08:00 - Wed 01.03.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 01.03.2023 klo 08:00 - Thu 02.03.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 02.03.2023 klo 08:00 - Fri 03.03.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 03.03.2023 klo 08:00 - Sat 04.03.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 04.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 06.03.2023 klo 08:00 - Tue 07.03.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 07.03.2023 klo 08:00 - Wed 08.03.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 08.03.2023 klo 08:00 - Thu 09.03.2023 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 09.03.2023 klo 08:00 - Fri 10.03.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 10.03.2023 klo 08:00 - Sat 11.03.2023 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 11.03.2023 klo 08:00 - 16:00 Online course