Professional competence, further training - online courses


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Course name Course time Course location Info
Ennakoiva ajo Sat 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 08.03.2021 klo 08:00 - Tue 09.03.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 09.03.2021 klo 08:00 - Wed 10.03.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 10.03.2021 klo 08:00 - Thu 11.03.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 11.03.2021 klo 08:00 - Fri 12.03.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 12.03.2021 klo 08:00 - Sat 13.03.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 15.03.2021 klo 08:00 - Tue 16.03.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 16.03.2021 klo 08:00 - Wed 17.03.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 17.03.2021 klo 08:00 - Thu 18.03.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 18.03.2021 klo 08:00 - Fri 19.03.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 19.03.2021 klo 08:00 - Sat 20.03.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 22.03.2021 klo 08:00 - Tue 23.03.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 23.03.2021 klo 08:00 - Wed 24.03.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 24.03.2021 klo 08:00 - Thu 25.03.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 25.03.2021 klo 08:00 - Fri 26.03.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 26.03.2021 klo 08:00 - Sat 27.03.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 29.03.2021 klo 08:00 - Tue 30.03.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 30.03.2021 klo 08:00 - Wed 31.03.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 31.03.2021 klo 08:00 - Thu 01.04.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 06.04.2021 klo 08:00 - Wed 07.04.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 07.04.2021 klo 08:00 - Thu 08.04.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 08.04.2021 klo 08:00 - Fri 09.04.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 09.04.2021 klo 08:00 - Sat 10.04.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 12.04.2021 klo 08:00 - Tue 13.04.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 13.04.2021 klo 08:00 - Wed 14.04.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 14.04.2021 klo 08:00 - Thu 15.04.2021 klo 22:00 Online course

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Course name Course time Course location Info
Turvallinen työympäristö Sat 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 08.03.2021 klo 08:00 - Tue 09.03.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 09.03.2021 klo 08:00 - Wed 10.03.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 10.03.2021 klo 08:00 - Thu 11.03.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 11.03.2021 klo 08:00 - Fri 12.03.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 12.03.2021 klo 08:00 - Sat 13.03.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 15.03.2021 klo 08:00 - Tue 16.03.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 16.03.2021 klo 08:00 - Wed 17.03.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 17.03.2021 klo 08:00 - Thu 18.03.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 18.03.2021 klo 08:00 - Fri 19.03.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 19.03.2021 klo 08:00 - Sat 20.03.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 22.03.2021 klo 08:00 - Tue 23.03.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 23.03.2021 klo 08:00 - Wed 24.03.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 24.03.2021 klo 08:00 - Thu 25.03.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 25.03.2021 klo 08:00 - Fri 26.03.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 26.03.2021 klo 08:00 - Sat 27.03.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 29.03.2021 klo 08:00 - Tue 30.03.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 30.03.2021 klo 08:00 - Wed 31.03.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 31.03.2021 klo 08:00 - Thu 01.04.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 06.04.2021 klo 08:00 - Wed 07.04.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 07.04.2021 klo 08:00 - Thu 08.04.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 08.04.2021 klo 08:00 - Fri 09.04.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 09.04.2021 klo 08:00 - Sat 10.04.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 12.04.2021 klo 08:00 - Tue 13.04.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 13.04.2021 klo 08:00 - Wed 14.04.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 14.04.2021 klo 08:00 - Thu 15.04.2021 klo 22:00 Online course

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Course name Course time Course location Info
Logistiikkaturvallisuus Sat 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 08.03.2021 klo 08:00 - Tue 09.03.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 09.03.2021 klo 08:00 - Wed 10.03.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 10.03.2021 klo 08:00 - Thu 11.03.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 11.03.2021 klo 08:00 - Fri 12.03.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 12.03.2021 klo 08:00 - Sat 13.03.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 15.03.2021 klo 08:00 - Tue 16.03.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 16.03.2021 klo 08:00 - Wed 17.03.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 17.03.2021 klo 08:00 - Thu 18.03.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 18.03.2021 klo 08:00 - Fri 19.03.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 19.03.2021 klo 08:00 - Sat 20.03.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 22.03.2021 klo 08:00 - Tue 23.03.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 23.03.2021 klo 08:00 - Wed 24.03.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 24.03.2021 klo 08:00 - Thu 25.03.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 25.03.2021 klo 08:00 - Fri 26.03.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 26.03.2021 klo 08:00 - Sat 27.03.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 29.03.2021 klo 08:00 - Tue 30.03.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 30.03.2021 klo 08:00 - Wed 31.03.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 31.03.2021 klo 08:00 - Thu 01.04.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 06.04.2021 klo 08:00 - Wed 07.04.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 07.04.2021 klo 08:00 - Thu 08.04.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 08.04.2021 klo 08:00 - Fri 09.04.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 09.04.2021 klo 08:00 - Sat 10.04.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 12.04.2021 klo 08:00 - Tue 13.04.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 13.04.2021 klo 08:00 - Wed 14.04.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 14.04.2021 klo 08:00 - Thu 15.04.2021 klo 22:00 Online course

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Course name Course time Course location Info
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 08.03.2021 klo 08:00 - Tue 09.03.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 09.03.2021 klo 08:00 - Wed 10.03.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 10.03.2021 klo 08:00 - Thu 11.03.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 11.03.2021 klo 08:00 - Fri 12.03.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 12.03.2021 klo 08:00 - Sat 13.03.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 15.03.2021 klo 08:00 - Tue 16.03.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 16.03.2021 klo 08:00 - Wed 17.03.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 17.03.2021 klo 08:00 - Thu 18.03.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 18.03.2021 klo 08:00 - Fri 19.03.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 19.03.2021 klo 08:00 - Sat 20.03.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 22.03.2021 klo 08:00 - Tue 23.03.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 23.03.2021 klo 08:00 - Wed 24.03.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 24.03.2021 klo 08:00 - Thu 25.03.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 25.03.2021 klo 08:00 - Fri 26.03.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 26.03.2021 klo 08:00 - Sat 27.03.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 29.03.2021 klo 08:00 - Tue 30.03.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 30.03.2021 klo 08:00 - Wed 31.03.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 31.03.2021 klo 08:00 - Thu 01.04.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 06.04.2021 klo 08:00 - Wed 07.04.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 07.04.2021 klo 08:00 - Thu 08.04.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 08.04.2021 klo 08:00 - Fri 09.04.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 09.04.2021 klo 08:00 - Sat 10.04.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 12.04.2021 klo 08:00 - Tue 13.04.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 13.04.2021 klo 08:00 - Wed 14.04.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 14.04.2021 klo 08:00 - Thu 15.04.2021 klo 22:00 Online course

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Course name Course time Course location Info
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 08.03.2021 klo 08:00 - Tue 09.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 09.03.2021 klo 08:00 - Wed 10.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 10.03.2021 klo 08:00 - Thu 11.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 11.03.2021 klo 08:00 - Fri 12.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 12.03.2021 klo 08:00 - Sat 13.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 15.03.2021 klo 08:00 - Tue 16.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 16.03.2021 klo 08:00 - Wed 17.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 17.03.2021 klo 08:00 - Thu 18.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 18.03.2021 klo 08:00 - Fri 19.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 19.03.2021 klo 08:00 - Sat 20.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 22.03.2021 klo 08:00 - Tue 23.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 23.03.2021 klo 08:00 - Wed 24.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 24.03.2021 klo 08:00 - Thu 25.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 25.03.2021 klo 08:00 - Fri 26.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 26.03.2021 klo 08:00 - Sat 27.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 29.03.2021 klo 08:00 - Tue 30.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 30.03.2021 klo 08:00 - Wed 31.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 31.03.2021 klo 08:00 - Thu 01.04.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 06.04.2021 klo 08:00 - Wed 07.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 07.04.2021 klo 08:00 - Thu 08.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 08.04.2021 klo 08:00 - Fri 09.04.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 09.04.2021 klo 08:00 - Sat 10.04.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 12.04.2021 klo 08:00 - Tue 13.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 13.04.2021 klo 08:00 - Wed 14.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 14.04.2021 klo 08:00 - Thu 15.04.2021 klo 22:00 Online course

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Course name Course time Course location Info
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 08.03.2021 klo 08:00 - Tue 09.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 09.03.2021 klo 08:00 - Wed 10.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 10.03.2021 klo 08:00 - Thu 11.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 11.03.2021 klo 08:00 - Fri 12.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 12.03.2021 klo 08:00 - Sat 13.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 15.03.2021 klo 08:00 - Tue 16.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 16.03.2021 klo 08:00 - Wed 17.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 17.03.2021 klo 08:00 - Thu 18.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 18.03.2021 klo 08:00 - Fri 19.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 19.03.2021 klo 08:00 - Sat 20.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 22.03.2021 klo 08:00 - Tue 23.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 23.03.2021 klo 08:00 - Wed 24.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 24.03.2021 klo 08:00 - Thu 25.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 25.03.2021 klo 08:00 - Fri 26.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 26.03.2021 klo 08:00 - Sat 27.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 29.03.2021 klo 08:00 - Tue 30.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 30.03.2021 klo 08:00 - Wed 31.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 31.03.2021 klo 08:00 - Thu 01.04.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 06.04.2021 klo 08:00 - Wed 07.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 07.04.2021 klo 08:00 - Thu 08.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 08.04.2021 klo 08:00 - Fri 09.04.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 09.04.2021 klo 08:00 - Sat 10.04.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 12.04.2021 klo 08:00 - Tue 13.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 13.04.2021 klo 08:00 - Wed 14.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 14.04.2021 klo 08:00 - Thu 15.04.2021 klo 22:00 Online course

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Course name Course time Course location Info
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 08.03.2021 klo 08:00 - Tue 09.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 09.03.2021 klo 08:00 - Wed 10.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 10.03.2021 klo 08:00 - Thu 11.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 11.03.2021 klo 08:00 - Fri 12.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 12.03.2021 klo 08:00 - Sat 13.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 15.03.2021 klo 08:00 - Tue 16.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 16.03.2021 klo 08:00 - Wed 17.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 17.03.2021 klo 08:00 - Thu 18.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 18.03.2021 klo 08:00 - Fri 19.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 19.03.2021 klo 08:00 - Sat 20.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 22.03.2021 klo 08:00 - Tue 23.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 23.03.2021 klo 08:00 - Wed 24.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 24.03.2021 klo 08:00 - Thu 25.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 25.03.2021 klo 08:00 - Fri 26.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 26.03.2021 klo 08:00 - Sat 27.03.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 29.03.2021 klo 08:00 - Tue 30.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 30.03.2021 klo 08:00 - Wed 31.03.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 31.03.2021 klo 08:00 - Thu 01.04.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 06.04.2021 klo 08:00 - Wed 07.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 07.04.2021 klo 08:00 - Thu 08.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 08.04.2021 klo 08:00 - Fri 09.04.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 09.04.2021 klo 08:00 - Sat 10.04.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 12.04.2021 klo 08:00 - Tue 13.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 13.04.2021 klo 08:00 - Wed 14.04.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 14.04.2021 klo 08:00 - Thu 15.04.2021 klo 22:00 Online course

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Course name Course time Course location Info
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 06.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 08.03.2021 klo 08:00 - Tue 09.03.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 09.03.2021 klo 08:00 - Wed 10.03.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 10.03.2021 klo 08:00 - Thu 11.03.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 11.03.2021 klo 08:00 - Fri 12.03.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 12.03.2021 klo 08:00 - Sat 13.03.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 13.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 15.03.2021 klo 08:00 - Tue 16.03.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 16.03.2021 klo 08:00 - Wed 17.03.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 17.03.2021 klo 08:00 - Thu 18.03.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 18.03.2021 klo 08:00 - Fri 19.03.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 19.03.2021 klo 08:00 - Sat 20.03.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 20.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 22.03.2021 klo 08:00 - Tue 23.03.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 23.03.2021 klo 08:00 - Wed 24.03.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 24.03.2021 klo 08:00 - Thu 25.03.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 25.03.2021 klo 08:00 - Fri 26.03.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 26.03.2021 klo 08:00 - Sat 27.03.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 27.03.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 29.03.2021 klo 08:00 - Tue 30.03.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 30.03.2021 klo 08:00 - Wed 31.03.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 31.03.2021 klo 08:00 - Thu 01.04.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 01.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 06.04.2021 klo 08:00 - Wed 07.04.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 07.04.2021 klo 08:00 - Thu 08.04.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 08.04.2021 klo 08:00 - Fri 09.04.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 09.04.2021 klo 08:00 - Sat 10.04.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 10.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 12.04.2021 klo 08:00 - Tue 13.04.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 13.04.2021 klo 08:00 - Wed 14.04.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 14.04.2021 klo 08:00 - Thu 15.04.2021 klo 22:00 Online course