Professional competence, further training

Course name Course time Course location Vacancy Info
Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla Sat 22.01.2022 klo 08:00 - 14:00 K3-Prevent Oy Seinäjoki Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla Sat 29.01.2022 klo 08:00 - 15:00 MaijanNiemi Hirvijärvi Yes
Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutus autonkuljettajille Sat 29.01.2022 klo 08:00 - 14:15 MaijanNiemi Hirvijärvi Yes

Professional competence, further training - online courses


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Course name Course time Course location Info
Ennakoiva ajo Tue 18.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 19.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 20.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 21.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 22.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 24.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 25.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 26.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 27.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 28.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 29.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 31.01.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 01.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 02.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 03.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 04.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 05.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 07.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 08.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 09.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 10.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 11.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 12.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 14.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 15.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 16.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 17.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 18.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 19.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 21.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 22.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 23.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 24.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 25.02.2022 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 26.02.2022 klo 08:00 Online course

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Course name Course time Course location Info
Turvallinen työympäristö Tue 18.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 19.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 20.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 21.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 22.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 24.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 25.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 26.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 27.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 28.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 29.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 31.01.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 01.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 02.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 03.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 04.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 05.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 07.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 08.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 09.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 10.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 11.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 12.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 14.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 15.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 16.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 17.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 18.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 19.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 21.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 22.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 23.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 24.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 25.02.2022 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 26.02.2022 klo 08:00 Online course

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Course name Course time Course location Info
Logistiikkaturvallisuus Tue 18.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 19.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 20.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 21.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 22.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 24.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 25.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 26.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 27.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 28.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 29.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 31.01.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 01.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 02.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 03.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 04.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 05.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 07.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 08.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 09.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 10.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 11.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 12.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 14.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 15.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 16.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 17.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 18.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 19.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 21.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 22.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 23.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 24.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 25.02.2022 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 26.02.2022 klo 08:00 Online course

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Course name Course time Course location Info
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 18.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 19.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 20.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 21.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 22.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 24.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 25.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 26.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 27.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 28.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 29.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 31.01.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 01.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 02.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 03.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 04.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 05.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 07.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 08.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 09.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 10.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 11.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 12.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 14.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 15.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 16.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 17.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 18.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 19.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 21.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 22.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 23.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 24.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 25.02.2022 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 26.02.2022 klo 08:00 Online course

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Course name Course time Course location Info
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 18.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 19.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 20.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 21.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 22.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 24.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 25.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 26.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 27.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 28.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 29.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 31.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 01.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 02.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 03.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 04.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 05.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 07.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 08.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 09.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 10.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 11.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 12.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 14.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 15.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 16.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 17.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 18.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 19.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 21.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 22.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 23.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 24.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 25.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 26.02.2022 klo 08:00 Online course

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Course name Course time Course location Info
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 18.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 19.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 20.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 21.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 22.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 24.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 25.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 26.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 27.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 28.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 29.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 31.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 01.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 02.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 03.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 04.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 05.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 07.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 08.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 09.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 10.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 11.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 12.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 14.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 15.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 16.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 17.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 18.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 19.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 21.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 22.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 23.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 24.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 25.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 26.02.2022 klo 08:00 Online course

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Course name Course time Course location Info
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 18.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 19.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 20.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 21.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 22.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 24.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 25.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 26.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 27.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 28.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 29.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 31.01.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 01.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 02.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 03.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 04.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 05.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 07.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 08.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 09.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 10.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 11.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 12.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 14.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 15.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 16.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 17.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 18.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 19.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 21.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 22.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 23.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 24.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 25.02.2022 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 26.02.2022 klo 08:00 Online course

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Course name Course time Course location Info
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 18.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 19.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 20.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 21.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 22.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 24.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 25.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 26.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 27.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 28.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 29.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 31.01.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 01.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 02.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 03.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 04.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 05.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 07.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 08.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 09.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 10.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 11.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 12.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 14.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 15.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 16.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 17.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 18.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 19.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 21.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 22.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 23.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 24.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 25.02.2022 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 26.02.2022 klo 08:00 Online course