Professional competence, further training - online courses


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Course name Course time Course location Info
Ennakoiva ajo Wed 22.09.2021 klo 08:00 - Thu 23.09.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 23.09.2021 klo 08:00 - Fri 24.09.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 24.09.2021 klo 08:00 - Sat 25.09.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 25.09.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 27.09.2021 klo 08:00 - Tue 28.09.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 28.09.2021 klo 08:00 - Wed 29.09.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 29.09.2021 klo 08:00 - Thu 30.09.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 30.09.2021 klo 08:00 - Fri 01.10.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 01.10.2021 klo 08:00 - Sat 02.10.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 02.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 04.10.2021 klo 08:00 - Tue 05.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 05.10.2021 klo 08:00 - Wed 06.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 06.10.2021 klo 08:00 - Thu 07.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 07.10.2021 klo 08:00 - Fri 08.10.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 08.10.2021 klo 08:00 - Sat 09.10.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 09.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 11.10.2021 klo 08:00 - Tue 12.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 12.10.2021 klo 08:00 - Wed 13.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 13.10.2021 klo 08:00 - Thu 14.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 14.10.2021 klo 08:00 - Fri 15.10.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 15.10.2021 klo 08:00 - Sat 16.10.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 16.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 18.10.2021 klo 08:00 - Tue 19.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 19.10.2021 klo 08:00 - Wed 20.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 20.10.2021 klo 08:00 - Thu 21.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 21.10.2021 klo 08:00 - Fri 22.10.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 22.10.2021 klo 08:00 - Sat 23.10.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 23.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 25.10.2021 klo 08:00 - Tue 26.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 26.10.2021 klo 08:00 - Wed 27.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 27.10.2021 klo 08:00 - Thu 28.10.2021 klo 22:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 28.10.2021 klo 08:00 - Fri 29.10.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 29.10.2021 klo 08:00 - Sat 30.10.2021 klo 16:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 30.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Course name Course time Course location Info
Turvallinen työympäristö Wed 22.09.2021 klo 08:00 - Thu 23.09.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 23.09.2021 klo 08:00 - Fri 24.09.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 24.09.2021 klo 08:00 - Sat 25.09.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 25.09.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 27.09.2021 klo 08:00 - Tue 28.09.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 28.09.2021 klo 08:00 - Wed 29.09.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 29.09.2021 klo 08:00 - Thu 30.09.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 30.09.2021 klo 08:00 - Fri 01.10.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 01.10.2021 klo 08:00 - Sat 02.10.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 02.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 04.10.2021 klo 08:00 - Tue 05.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 05.10.2021 klo 08:00 - Wed 06.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 06.10.2021 klo 08:00 - Thu 07.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 07.10.2021 klo 08:00 - Fri 08.10.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 08.10.2021 klo 08:00 - Sat 09.10.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 09.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 11.10.2021 klo 08:00 - Tue 12.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 12.10.2021 klo 08:00 - Wed 13.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 13.10.2021 klo 08:00 - Thu 14.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 14.10.2021 klo 08:00 - Fri 15.10.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 15.10.2021 klo 08:00 - Sat 16.10.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 16.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 18.10.2021 klo 08:00 - Tue 19.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 19.10.2021 klo 08:00 - Wed 20.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 20.10.2021 klo 08:00 - Thu 21.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 21.10.2021 klo 08:00 - Fri 22.10.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 22.10.2021 klo 08:00 - Sat 23.10.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 23.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 25.10.2021 klo 08:00 - Tue 26.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 26.10.2021 klo 08:00 - Wed 27.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 27.10.2021 klo 08:00 - Thu 28.10.2021 klo 22:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 28.10.2021 klo 08:00 - Fri 29.10.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 29.10.2021 klo 08:00 - Sat 30.10.2021 klo 16:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 30.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Course name Course time Course location Info
Logistiikkaturvallisuus Wed 22.09.2021 klo 08:00 - Thu 23.09.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 23.09.2021 klo 08:00 - Fri 24.09.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 24.09.2021 klo 08:00 - Sat 25.09.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 25.09.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 27.09.2021 klo 08:00 - Tue 28.09.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 28.09.2021 klo 08:00 - Wed 29.09.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 29.09.2021 klo 08:00 - Thu 30.09.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 30.09.2021 klo 08:00 - Fri 01.10.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 01.10.2021 klo 08:00 - Sat 02.10.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 02.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 04.10.2021 klo 08:00 - Tue 05.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 05.10.2021 klo 08:00 - Wed 06.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 06.10.2021 klo 08:00 - Thu 07.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 07.10.2021 klo 08:00 - Fri 08.10.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 08.10.2021 klo 08:00 - Sat 09.10.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 09.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 11.10.2021 klo 08:00 - Tue 12.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 12.10.2021 klo 08:00 - Wed 13.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 13.10.2021 klo 08:00 - Thu 14.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 14.10.2021 klo 08:00 - Fri 15.10.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 15.10.2021 klo 08:00 - Sat 16.10.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 16.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 18.10.2021 klo 08:00 - Tue 19.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 19.10.2021 klo 08:00 - Wed 20.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 20.10.2021 klo 08:00 - Thu 21.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 21.10.2021 klo 08:00 - Fri 22.10.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 22.10.2021 klo 08:00 - Sat 23.10.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 23.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 25.10.2021 klo 08:00 - Tue 26.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 26.10.2021 klo 08:00 - Wed 27.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 27.10.2021 klo 08:00 - Thu 28.10.2021 klo 22:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 28.10.2021 klo 08:00 - Fri 29.10.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 29.10.2021 klo 08:00 - Sat 30.10.2021 klo 16:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 30.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Course name Course time Course location Info
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 22.09.2021 klo 08:00 - Thu 23.09.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 23.09.2021 klo 08:00 - Fri 24.09.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 24.09.2021 klo 08:00 - Sat 25.09.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 25.09.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 27.09.2021 klo 08:00 - Tue 28.09.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 28.09.2021 klo 08:00 - Wed 29.09.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 29.09.2021 klo 08:00 - Thu 30.09.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 30.09.2021 klo 08:00 - Fri 01.10.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 01.10.2021 klo 08:00 - Sat 02.10.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 02.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 04.10.2021 klo 08:00 - Tue 05.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 05.10.2021 klo 08:00 - Wed 06.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 06.10.2021 klo 08:00 - Thu 07.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 07.10.2021 klo 08:00 - Fri 08.10.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 08.10.2021 klo 08:00 - Sat 09.10.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 09.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 11.10.2021 klo 08:00 - Tue 12.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 12.10.2021 klo 08:00 - Wed 13.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 13.10.2021 klo 08:00 - Thu 14.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 14.10.2021 klo 08:00 - Fri 15.10.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 15.10.2021 klo 08:00 - Sat 16.10.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 16.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 18.10.2021 klo 08:00 - Tue 19.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 19.10.2021 klo 08:00 - Wed 20.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 20.10.2021 klo 08:00 - Thu 21.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 21.10.2021 klo 08:00 - Fri 22.10.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 22.10.2021 klo 08:00 - Sat 23.10.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 23.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 25.10.2021 klo 08:00 - Tue 26.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 26.10.2021 klo 08:00 - Wed 27.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 27.10.2021 klo 08:00 - Thu 28.10.2021 klo 22:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 28.10.2021 klo 08:00 - Fri 29.10.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 29.10.2021 klo 08:00 - Sat 30.10.2021 klo 16:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 30.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Course name Course time Course location Info
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 22.09.2021 klo 08:00 - Thu 23.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 23.09.2021 klo 08:00 - Fri 24.09.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 24.09.2021 klo 08:00 - Sat 25.09.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 25.09.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 27.09.2021 klo 08:00 - Tue 28.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 28.09.2021 klo 08:00 - Wed 29.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 29.09.2021 klo 08:00 - Thu 30.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 30.09.2021 klo 08:00 - Fri 01.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 01.10.2021 klo 08:00 - Sat 02.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 02.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 04.10.2021 klo 08:00 - Tue 05.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 05.10.2021 klo 08:00 - Wed 06.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 06.10.2021 klo 08:00 - Thu 07.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 07.10.2021 klo 08:00 - Fri 08.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 08.10.2021 klo 08:00 - Sat 09.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 09.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 11.10.2021 klo 08:00 - Tue 12.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 12.10.2021 klo 08:00 - Wed 13.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 13.10.2021 klo 08:00 - Thu 14.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 14.10.2021 klo 08:00 - Fri 15.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 15.10.2021 klo 08:00 - Sat 16.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 16.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 18.10.2021 klo 08:00 - Tue 19.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 19.10.2021 klo 08:00 - Wed 20.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 20.10.2021 klo 08:00 - Thu 21.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 21.10.2021 klo 08:00 - Fri 22.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 22.10.2021 klo 08:00 - Sat 23.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 23.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 25.10.2021 klo 08:00 - Tue 26.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 26.10.2021 klo 08:00 - Wed 27.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 27.10.2021 klo 08:00 - Thu 28.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 28.10.2021 klo 08:00 - Fri 29.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 29.10.2021 klo 08:00 - Sat 30.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 30.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Course name Course time Course location Info
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 22.09.2021 klo 08:00 - Thu 23.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 23.09.2021 klo 08:00 - Fri 24.09.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 24.09.2021 klo 08:00 - Sat 25.09.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 25.09.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 27.09.2021 klo 08:00 - Tue 28.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 28.09.2021 klo 08:00 - Wed 29.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 29.09.2021 klo 08:00 - Thu 30.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 30.09.2021 klo 08:00 - Fri 01.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 01.10.2021 klo 08:00 - Sat 02.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 02.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 04.10.2021 klo 08:00 - Tue 05.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 05.10.2021 klo 08:00 - Wed 06.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 06.10.2021 klo 08:00 - Thu 07.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 07.10.2021 klo 08:00 - Fri 08.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 08.10.2021 klo 08:00 - Sat 09.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 09.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 11.10.2021 klo 08:00 - Tue 12.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 12.10.2021 klo 08:00 - Wed 13.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 13.10.2021 klo 08:00 - Thu 14.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 14.10.2021 klo 08:00 - Fri 15.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 15.10.2021 klo 08:00 - Sat 16.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 16.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 18.10.2021 klo 08:00 - Tue 19.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 19.10.2021 klo 08:00 - Wed 20.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 20.10.2021 klo 08:00 - Thu 21.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 21.10.2021 klo 08:00 - Fri 22.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 22.10.2021 klo 08:00 - Sat 23.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 23.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 25.10.2021 klo 08:00 - Tue 26.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 26.10.2021 klo 08:00 - Wed 27.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 27.10.2021 klo 08:00 - Thu 28.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 28.10.2021 klo 08:00 - Fri 29.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 29.10.2021 klo 08:00 - Sat 30.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 30.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Course name Course time Course location Info
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 22.09.2021 klo 08:00 - Thu 23.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 23.09.2021 klo 08:00 - Fri 24.09.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 24.09.2021 klo 08:00 - Sat 25.09.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 25.09.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 27.09.2021 klo 08:00 - Tue 28.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 28.09.2021 klo 08:00 - Wed 29.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 29.09.2021 klo 08:00 - Thu 30.09.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 30.09.2021 klo 08:00 - Fri 01.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 01.10.2021 klo 08:00 - Sat 02.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 02.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 04.10.2021 klo 08:00 - Tue 05.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 05.10.2021 klo 08:00 - Wed 06.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 06.10.2021 klo 08:00 - Thu 07.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 07.10.2021 klo 08:00 - Fri 08.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 08.10.2021 klo 08:00 - Sat 09.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 09.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 11.10.2021 klo 08:00 - Tue 12.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 12.10.2021 klo 08:00 - Wed 13.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 13.10.2021 klo 08:00 - Thu 14.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 14.10.2021 klo 08:00 - Fri 15.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 15.10.2021 klo 08:00 - Sat 16.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 16.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 18.10.2021 klo 08:00 - Tue 19.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 19.10.2021 klo 08:00 - Wed 20.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 20.10.2021 klo 08:00 - Thu 21.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 21.10.2021 klo 08:00 - Fri 22.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 22.10.2021 klo 08:00 - Sat 23.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 23.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 25.10.2021 klo 08:00 - Tue 26.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 26.10.2021 klo 08:00 - Wed 27.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 27.10.2021 klo 08:00 - Thu 28.10.2021 klo 22:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 28.10.2021 klo 08:00 - Fri 29.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 29.10.2021 klo 08:00 - Sat 30.10.2021 klo 16:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 30.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Course name Course time Course location Info
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 22.09.2021 klo 08:00 - Thu 23.09.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 23.09.2021 klo 08:00 - Fri 24.09.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 24.09.2021 klo 08:00 - Sat 25.09.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 25.09.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 27.09.2021 klo 08:00 - Tue 28.09.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 28.09.2021 klo 08:00 - Wed 29.09.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 29.09.2021 klo 08:00 - Thu 30.09.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 30.09.2021 klo 08:00 - Fri 01.10.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 01.10.2021 klo 08:00 - Sat 02.10.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 02.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 04.10.2021 klo 08:00 - Tue 05.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 05.10.2021 klo 08:00 - Wed 06.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 06.10.2021 klo 08:00 - Thu 07.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 07.10.2021 klo 08:00 - Fri 08.10.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 08.10.2021 klo 08:00 - Sat 09.10.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 09.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 11.10.2021 klo 08:00 - Tue 12.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 12.10.2021 klo 08:00 - Wed 13.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 13.10.2021 klo 08:00 - Thu 14.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 14.10.2021 klo 08:00 - Fri 15.10.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 15.10.2021 klo 08:00 - Sat 16.10.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 16.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 18.10.2021 klo 08:00 - Tue 19.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 19.10.2021 klo 08:00 - Wed 20.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 20.10.2021 klo 08:00 - Thu 21.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 21.10.2021 klo 08:00 - Fri 22.10.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 22.10.2021 klo 08:00 - Sat 23.10.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 23.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 25.10.2021 klo 08:00 - Tue 26.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 26.10.2021 klo 08:00 - Wed 27.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 27.10.2021 klo 08:00 - Thu 28.10.2021 klo 22:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 28.10.2021 klo 08:00 - Fri 29.10.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 29.10.2021 klo 08:00 - Sat 30.10.2021 klo 16:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 30.10.2021 klo 08:00 - 16:00 Online course