Ammattipätevyyden jatkokoulutus - verkkokoulutukset


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Ennakoiva ajo Ma 29.11.2021 klo 08:00 - Ti 30.11.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ti 30.11.2021 klo 08:00 - Ke 01.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ke 01.12.2021 klo 08:00 - To 02.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo To 02.12.2021 klo 08:00 - Pe 03.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Pe 03.12.2021 klo 08:00 - La 04.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo La 04.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ti 07.12.2021 klo 08:00 - Ke 08.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ke 08.12.2021 klo 08:00 - To 09.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo To 09.12.2021 klo 08:00 - Pe 10.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Pe 10.12.2021 klo 08:00 - La 11.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo La 11.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ma 13.12.2021 klo 08:00 - Ti 14.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ti 14.12.2021 klo 08:00 - Ke 15.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ke 15.12.2021 klo 08:00 - To 16.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo To 16.12.2021 klo 08:00 - Pe 17.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Pe 17.12.2021 klo 08:00 - La 18.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo La 18.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ma 20.12.2021 klo 08:00 - Ti 21.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ti 21.12.2021 klo 08:00 - Ke 22.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ke 22.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ma 27.12.2021 klo 08:00 - Ti 28.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ti 28.12.2021 klo 08:00 - Ke 29.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ke 29.12.2021 klo 08:00 - To 30.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo To 30.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ma 03.01.2022 klo 08:00 - Ti 04.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ti 04.01.2022 klo 08:00 - Ke 05.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ke 05.01.2022 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Pe 07.01.2022 klo 08:00 - La 08.01.2022 klo 16:00 Verkkokoulutus

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Turvallinen työympäristö Ma 29.11.2021 klo 08:00 - Ti 30.11.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ti 30.11.2021 klo 08:00 - Ke 01.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ke 01.12.2021 klo 08:00 - To 02.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö To 02.12.2021 klo 08:00 - Pe 03.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Pe 03.12.2021 klo 08:00 - La 04.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö La 04.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ti 07.12.2021 klo 08:00 - Ke 08.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ke 08.12.2021 klo 08:00 - To 09.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö To 09.12.2021 klo 08:00 - Pe 10.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Pe 10.12.2021 klo 08:00 - La 11.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö La 11.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ma 13.12.2021 klo 08:00 - Ti 14.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ti 14.12.2021 klo 08:00 - Ke 15.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ke 15.12.2021 klo 08:00 - To 16.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö To 16.12.2021 klo 08:00 - Pe 17.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Pe 17.12.2021 klo 08:00 - La 18.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö La 18.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ma 20.12.2021 klo 08:00 - Ti 21.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ti 21.12.2021 klo 08:00 - Ke 22.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ke 22.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ma 27.12.2021 klo 08:00 - Ti 28.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ti 28.12.2021 klo 08:00 - Ke 29.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ke 29.12.2021 klo 08:00 - To 30.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö To 30.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ma 03.01.2022 klo 08:00 - Ti 04.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ti 04.01.2022 klo 08:00 - Ke 05.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ke 05.01.2022 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Pe 07.01.2022 klo 08:00 - La 08.01.2022 klo 16:00 Verkkokoulutus

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Logistiikkaturvallisuus Ma 29.11.2021 klo 08:00 - Ti 30.11.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ti 30.11.2021 klo 08:00 - Ke 01.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ke 01.12.2021 klo 08:00 - To 02.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus To 02.12.2021 klo 08:00 - Pe 03.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Pe 03.12.2021 klo 08:00 - La 04.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus La 04.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ti 07.12.2021 klo 08:00 - Ke 08.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ke 08.12.2021 klo 08:00 - To 09.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus To 09.12.2021 klo 08:00 - Pe 10.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Pe 10.12.2021 klo 08:00 - La 11.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus La 11.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ma 13.12.2021 klo 08:00 - Ti 14.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ti 14.12.2021 klo 08:00 - Ke 15.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ke 15.12.2021 klo 08:00 - To 16.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus To 16.12.2021 klo 08:00 - Pe 17.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Pe 17.12.2021 klo 08:00 - La 18.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus La 18.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ma 20.12.2021 klo 08:00 - Ti 21.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ti 21.12.2021 klo 08:00 - Ke 22.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ke 22.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ma 27.12.2021 klo 08:00 - Ti 28.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ti 28.12.2021 klo 08:00 - Ke 29.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ke 29.12.2021 klo 08:00 - To 30.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus To 30.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ma 03.01.2022 klo 08:00 - Ti 04.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ti 04.01.2022 klo 08:00 - Ke 05.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ke 05.01.2022 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Pe 07.01.2022 klo 08:00 - La 08.01.2022 klo 16:00 Verkkokoulutus

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ma 29.11.2021 klo 08:00 - Ti 30.11.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 30.11.2021 klo 08:00 - Ke 01.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ke 01.12.2021 klo 08:00 - To 02.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 02.12.2021 klo 08:00 - Pe 03.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Pe 03.12.2021 klo 08:00 - La 04.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa La 04.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 07.12.2021 klo 08:00 - Ke 08.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ke 08.12.2021 klo 08:00 - To 09.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 09.12.2021 klo 08:00 - Pe 10.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Pe 10.12.2021 klo 08:00 - La 11.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa La 11.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ma 13.12.2021 klo 08:00 - Ti 14.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 14.12.2021 klo 08:00 - Ke 15.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ke 15.12.2021 klo 08:00 - To 16.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 16.12.2021 klo 08:00 - Pe 17.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Pe 17.12.2021 klo 08:00 - La 18.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa La 18.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ma 20.12.2021 klo 08:00 - Ti 21.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 21.12.2021 klo 08:00 - Ke 22.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ke 22.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ma 27.12.2021 klo 08:00 - Ti 28.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 28.12.2021 klo 08:00 - Ke 29.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ke 29.12.2021 klo 08:00 - To 30.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 30.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ma 03.01.2022 klo 08:00 - Ti 04.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 04.01.2022 klo 08:00 - Ke 05.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ke 05.01.2022 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Pe 07.01.2022 klo 08:00 - La 08.01.2022 klo 16:00 Verkkokoulutus

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ma 29.11.2021 klo 08:00 - Ti 30.11.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 30.11.2021 klo 08:00 - Ke 01.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ke 01.12.2021 klo 08:00 - To 02.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 02.12.2021 klo 08:00 - Pe 03.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Pe 03.12.2021 klo 08:00 - La 04.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne La 04.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 07.12.2021 klo 08:00 - Ke 08.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ke 08.12.2021 klo 08:00 - To 09.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 09.12.2021 klo 08:00 - Pe 10.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Pe 10.12.2021 klo 08:00 - La 11.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne La 11.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ma 13.12.2021 klo 08:00 - Ti 14.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 14.12.2021 klo 08:00 - Ke 15.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ke 15.12.2021 klo 08:00 - To 16.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 16.12.2021 klo 08:00 - Pe 17.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Pe 17.12.2021 klo 08:00 - La 18.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne La 18.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ma 20.12.2021 klo 08:00 - Ti 21.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 21.12.2021 klo 08:00 - Ke 22.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ke 22.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ma 27.12.2021 klo 08:00 - Ti 28.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 28.12.2021 klo 08:00 - Ke 29.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ke 29.12.2021 klo 08:00 - To 30.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 30.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ma 03.01.2022 klo 08:00 - Ti 04.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 04.01.2022 klo 08:00 - Ke 05.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ke 05.01.2022 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Pe 07.01.2022 klo 08:00 - La 08.01.2022 klo 16:00 Verkkokoulutus

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ma 29.11.2021 klo 08:00 - Ti 30.11.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 30.11.2021 klo 08:00 - Ke 01.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ke 01.12.2021 klo 08:00 - To 02.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 02.12.2021 klo 08:00 - Pe 03.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Pe 03.12.2021 klo 08:00 - La 04.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle La 04.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 07.12.2021 klo 08:00 - Ke 08.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ke 08.12.2021 klo 08:00 - To 09.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 09.12.2021 klo 08:00 - Pe 10.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Pe 10.12.2021 klo 08:00 - La 11.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle La 11.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ma 13.12.2021 klo 08:00 - Ti 14.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 14.12.2021 klo 08:00 - Ke 15.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ke 15.12.2021 klo 08:00 - To 16.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 16.12.2021 klo 08:00 - Pe 17.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Pe 17.12.2021 klo 08:00 - La 18.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle La 18.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ma 20.12.2021 klo 08:00 - Ti 21.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 21.12.2021 klo 08:00 - Ke 22.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ke 22.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ma 27.12.2021 klo 08:00 - Ti 28.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 28.12.2021 klo 08:00 - Ke 29.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ke 29.12.2021 klo 08:00 - To 30.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 30.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ma 03.01.2022 klo 08:00 - Ti 04.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 04.01.2022 klo 08:00 - Ke 05.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ke 05.01.2022 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Pe 07.01.2022 klo 08:00 - La 08.01.2022 klo 16:00 Verkkokoulutus

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ma 29.11.2021 klo 08:00 - Ti 30.11.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 30.11.2021 klo 08:00 - Ke 01.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ke 01.12.2021 klo 08:00 - To 02.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 02.12.2021 klo 08:00 - Pe 03.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Pe 03.12.2021 klo 08:00 - La 04.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne La 04.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 07.12.2021 klo 08:00 - Ke 08.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ke 08.12.2021 klo 08:00 - To 09.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 09.12.2021 klo 08:00 - Pe 10.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Pe 10.12.2021 klo 08:00 - La 11.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne La 11.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ma 13.12.2021 klo 08:00 - Ti 14.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 14.12.2021 klo 08:00 - Ke 15.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ke 15.12.2021 klo 08:00 - To 16.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 16.12.2021 klo 08:00 - Pe 17.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Pe 17.12.2021 klo 08:00 - La 18.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne La 18.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ma 20.12.2021 klo 08:00 - Ti 21.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 21.12.2021 klo 08:00 - Ke 22.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ke 22.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ma 27.12.2021 klo 08:00 - Ti 28.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 28.12.2021 klo 08:00 - Ke 29.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ke 29.12.2021 klo 08:00 - To 30.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 30.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ma 03.01.2022 klo 08:00 - Ti 04.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 04.01.2022 klo 08:00 - Ke 05.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ke 05.01.2022 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Pe 07.01.2022 klo 08:00 - La 08.01.2022 klo 16:00 Verkkokoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ma 29.11.2021 klo 08:00 - Ti 30.11.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 30.11.2021 klo 08:00 - Ke 01.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ke 01.12.2021 klo 08:00 - To 02.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 02.12.2021 klo 08:00 - Pe 03.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Pe 03.12.2021 klo 08:00 - La 04.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus La 04.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 07.12.2021 klo 08:00 - Ke 08.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ke 08.12.2021 klo 08:00 - To 09.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 09.12.2021 klo 08:00 - Pe 10.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Pe 10.12.2021 klo 08:00 - La 11.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus La 11.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ma 13.12.2021 klo 08:00 - Ti 14.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 14.12.2021 klo 08:00 - Ke 15.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ke 15.12.2021 klo 08:00 - To 16.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 16.12.2021 klo 08:00 - Pe 17.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Pe 17.12.2021 klo 08:00 - La 18.12.2021 klo 16:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus La 18.12.2021 klo 08:00 - 16:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ma 20.12.2021 klo 08:00 - Ti 21.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 21.12.2021 klo 08:00 - Ke 22.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ke 22.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ma 27.12.2021 klo 08:00 - Ti 28.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 28.12.2021 klo 08:00 - Ke 29.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ke 29.12.2021 klo 08:00 - To 30.12.2021 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 30.12.2021 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ma 03.01.2022 klo 08:00 - Ti 04.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 04.01.2022 klo 08:00 - Ke 05.01.2022 klo 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ke 05.01.2022 klo 08:00 - 22:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Pe 07.01.2022 klo 08:00 - La 08.01.2022 klo 16:00 Verkkokoulutus