Bilskola Fagerholm

Klicka på symbolen för att se kurser.

B-grunddel och andra lätta körkortsklasser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Halkbana (körkort) 02.08.2018 Vihtis Halkbana Vihtis Ja
Ny B-grundkurs 06.08.2018 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
Ny B-grundkurs 13.08.2018 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
Ny B-grundkurs 20.08.2018 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
Ny B-grundkurs 27.08.2018 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
Halkbana (körkort) 29.08.2018 Vihtis Halkbana Vihtis Ja
Ny B-grundkurs 03.09.2018 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
Halkbana (körkort) 25.10.2018 Vihtis Halkbana Vihtis Ja