Bilskola Fagerholm


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
A - Kurser 01.04.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 20.04.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 27.04.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 04.05.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
Halkbana (med körkort) 11.05.2020 Vihtis Halkbana Vihtis Ja
B - info 18.05.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 25.05.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 01.06.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 08.06.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 15.06.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja