Bilskola Fagerholm


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
A - Kurser 01.04.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 26.10.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 02.11.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 09.11.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 16.11.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 23.11.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 30.11.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 07.12.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 14.12.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 28.12.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 04.01.2021 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja