Bilskola Fagerholm


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
A - Kurser 01.04.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 10.08.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 17.08.2020 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 24.08.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja
B - info 31.08.2020 17:00 Bilskola Fagerholm HELSINGFORS Ja