WinNova


Ryhmä 2 ajokorttiluokat ja muut koulutukset

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
C-luokan opetus Metsä-opetus ja maarakennus U21 RYHMÄ 2 01.08.2023 Winnova, Ulvila Kullaa Kyllä

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
Ammattikuljettajan ensiapu, perusosa(7h) Ma 05.06.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova Rauma Satamakatu Rauma Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa (7t) Ti 06.06.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova Rauma Satamakatu Rauma Kyllä
Työturvallisuuskortti kuljetusala To 07.09.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Toiminta onnettomuustilanteessa Ke 20.09.2023 klo 08:00 - 15:00 Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue Pori Kyllä
Työturvallisuuskortti kuljetusala To 21.09.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
ADR P/YP 2020 Ti 26.09.2023 klo 08:00 - Pe 29.09.2023 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Ennakoiva ajaminen (Ajovalmius) REAK/Liikenneturva Ke 04.10.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Toiminta onnettomuustilanteessa Ti 10.10.2023 klo 08:00 - 15:00 Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue Pori Kyllä
ADR P/YP 2020 Ma 16.10.2023 klo 08:00 - To 19.10.2023 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, perusosa(7h) Ma 30.10.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa (7t) Ti 31.10.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Virtaa arkeen To 02.11.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Ennakoiva ajaminen(Liikenteessä ajaminen)REAK/Liikenneturva Ke 08.11.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, perusosa(7h) Ma 13.11.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
ADR P/YP 2020 Ma 13.11.2023 klo 08:00 - To 16.11.2023 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa (7t) Ti 14.11.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Virtaa arkeen To 16.11.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Toiminta onnettomuustilanteessa Ti 21.11.2023 klo 08:00 - 15:00 Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue Pori Kyllä
Työturvallisuuskortti kuljetusala To 23.11.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, perusosa(7h) Ma 27.11.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa (7t) Ti 28.11.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Virtaa arkeen To 30.11.2023 klo 08:00 - 15:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Säiliökuljetusten erikoiskurssin (ES) koulutusohjelma To 07.12.2023 klo 08:00 - Pe 08.12.2023 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
ADR (TP/YT) 2020 To 14.12.2023 klo 08:00 - La 16.12.2023 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä

Ammattipätevyyden jatkokoulutus - verkkokoulutukset


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
Toukokuu 2023
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
Toukokuu 2023
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
Toukokuu 2023
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
Toukokuu 2023
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
Toukokuu 2023
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Valitse ajankohta
Toukokuu 2023
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
Toukokuu 2023
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Valitse ajankohta
Toukokuu 2023
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutettava tuntee ajo- ja lepoaikasäädökset ja osaa soveltaa niitä työssään. Koulutettava tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa. Koulutettava tiedostaa velvoitteensa valvontatilanteessa. Koulutettava tuntee digipiirtureita koskevat säännökset ja osaa käyttää digipiirturia oikein.


Valitse ajankohta
Toukokuu 2023
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.