WinNova

Klikkaamalla riviä saat siitä lisätietoa ja voit ilmoittautua koulutukseen.

Autokoulun muut koulutukset

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
CE-luoluokan opetus KULJ AT YA 2/2019 04.03.2019 08:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
D-luokan opetus KULJ AT LA 2/2019 04.03.2019 08:00 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
Tieturva 1 Ke 06.03.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Professorintie 5 auditorio Pori Kyllä
Digipiirturin käyttö, sidonta ja vastuut 2014 To 07.03.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Professorintie 5 auditorio Pori Kyllä
Terveyttä teille ja työhyvinvointia To 14.03.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Professorintie 5 auditorio Pori Kyllä
Toiminta onnettomuustilanteessa Pe 15.03.2019 klo 08:00 - 15:00 Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue Pori Kyllä
ADR P/YP- kurssi (2016) Ti 19.03.2019 klo 08:00 - Pe 22.03.2019 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Digipiirturin käyttö, sidonta ja vastuut 2014 Ma 25.03.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Professorintie 5 auditorio Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, perusosa(7h) Ke 27.03.2019 klo 08:00 - 15:00 Winnova ALU 3 Pori Ei
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa (7t) To 28.03.2019 klo 08:00 - 15:00 Winnova ALU 3 Pori Ei
Ennakoiva ajaminen(Liikenteessä ajaminen)REAK/Liikenneturva Ma 01.04.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Professorintie 5 auditorio Pori Kyllä
ADR Säiliökuljetusten erikoiskurssi (ES) 2016 To 04.04.2019 klo 08:00 - Pe 05.04.2019 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, perusosa(7h) Pe 05.04.2019 klo 08:00 - 15:00 Winnova EA-luokka Rauma Rauma Ei
Vesihygienia Ke 10.04.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Professorintie 5 auditorio Pori Kyllä
Terveyttä teille ja työhyvinvointia To 11.04.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Laitila Laitila Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa (7t) Pe 12.04.2019 klo 08:00 - 15:00 Winnova EA-luokka Rauma Rauma Ei
Toiminta onnettomuustilanteessa Pe 12.04.2019 klo 08:00 - 15:00 Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue Pori Kyllä
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (Työturvallisuuskorttikoulutus kuljetusala) To 18.04.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Professorintie 5 auditorio Pori Kyllä
ADR TP/YT- kurssi (2016) Ti 23.04.2019 klo 08:00 - Ke 24.04.2019 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Ennakoiva ajaminen(Liikenteessä ajaminen)REAK/Liikenneturva Pe 26.04.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Professorintie 5 auditorio Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, perusosa(7h) To 02.05.2019 klo 08:00 - 15:00 Winnova ALU 3 Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa (7t) Pe 03.05.2019 klo 08:00 - 15:00 Winnova ALU 3 Pori Kyllä
Terveyttä teille ja työhyvinvointia Ma 06.05.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Professorintie 5 auditorio Pori Kyllä
Vesihygienia kuljetusala Ke 08.05.2019 klo 08:00 - 15:00 Winnova ALU 3 Pori Kyllä
ADR P/YP- kurssi (2016) Ma 13.05.2019 klo 08:00 - To 16.05.2019 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
ADR TP/YT- kurssi (2016) Ma 20.05.2019 klo 08:00 - Ti 21.05.2019 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, perusosa(7h) To 23.05.2019 klo 08:00 - 15:00 Winnova ALU 3 Pori Kyllä
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa (7t) Pe 24.05.2019 klo 08:00 - 15:00 Winnova ALU 3 Pori Kyllä
Tieturva 1 Ti 04.06.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Professorintie 5 auditorio Pori Kyllä
Ennakoiva ajaminen(Liikenteessä ajaminen)REAK/Liikenneturva To 06.06.2019 klo 08:00 - 15:00 WinNova Professorintie 5 auditorio Pori Kyllä

Ammattipätevyyden jatkokoulutus - verkkokoulutukset  Lue lisää täältä

Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
Helmikuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
Helmikuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
Helmikuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
Helmikuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Perustason ammattipätevyys

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
Perustason ammattipätevyys 280 h, MARAKOKU 17 21.08.2017 Winnova, Ulvila Kullaa Kyllä
Metsäalan perustutkinto,Mept A-C 18 17.09.2018 WinNova, Ulvila Metsä Kullaa Kyllä
Perustason ammattipätevyys 140 h Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja KULJ AT YA seur1 2004 2/2019 Pori 25.02.2019 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä
Perustason ammattipätevyys 140 h Linja-autonkuljettaja KULJ AT LA seur1 2004 2/2019 Pori 25.02.2019 WinNova, Luuta-Kreetantie 1 Pori Kyllä