Klikkaamalla riviä saat siitä lisätietoa ja voit ilmoittautua koulutukseen.

Ammattipätevyyden jatkokoulutus - verkkokoulutukset  Lue lisää täältä

Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
Heinäkuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
Heinäkuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
Heinäkuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
Heinäkuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Ryhmä 1 ajokorttiluokat (AM-, A- ja B-ajokorttiluokat)

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
B-henkilöauto 22.07.2019 Verkko-opetus Kyllä
Turvallisuuskoulutus opetuslupa (4h EAS-teoria) 23.07.2019 Verkko-opetus Kyllä
B-henkilöauto 29.07.2019 Verkko-opetus Kyllä
Turvallisuuskoulutus opetuslupa (4h EAS-teoria) 30.07.2019 Verkko-opetus Kyllä
B-henkilöauto 05.08.2019 Verkko-opetus Kyllä
Turvallisuuskoulutus opetuslupa (4h EAS-teoria) 06.08.2019 Verkko-opetus Kyllä
B-henkilöauto 12.08.2019 Verkko-opetus Kyllä
B-henkilöauto 19.08.2019 Verkko-opetus Kyllä
Turvallisuuskoulutus opetuslupa (4h EAS-teoria) 20.08.2019 Verkko-opetus Kyllä
B-henkilöauto 26.08.2019 Verkko-opetus Kyllä
B-henkilöauto 02.09.2019 Verkko-opetus Kyllä
Turvallisuuskoulutus opetuslupa (4h EAS-teoria) 03.09.2019 Verkko-opetus Kyllä

Autokoulun muut koulutukset

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
KUORMA-AUTO C-luokan opetus 23.07.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
KUORMA-AUTO C-luokan opetus 30.07.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
REKKA CE-ajokorttiluokan opetus 31.07.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
KUORMA-AUTO C-luokan opetus 06.08.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
KUORMA-AUTO C-luokan opetus 08.08.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
KUORMA-AUTO C-luokan opetus 13.08.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
KUORMA-AUTO C-luokan opetus 15.08.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
KUORMA-AUTO C-luokan opetus 20.08.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
KUORMA-AUTO C-luokan opetus 27.08.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
REKKA CE-ajokorttiluokan opetus 28.08.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
REKKA CE-ajokorttiluokan opetus 25.09.2019 Virtuaaliluokka Kyllä