Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
Työturvakortti (Etäkoulutus) Ti 07.04.2020 klo 08:00 - 16:00 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
ADR TP/YT -täydennyskurssi, kurssin järjestäminen on riippuvainen koronatilanteesta Pe 17.04.2020 klo 08:00 - La 18.04.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
Työturvakortti (Etäkoulutus) La 18.04.2020 klo 08:00 - 16:00 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
Työturvakortti (Etäkoulutus) To 23.04.2020 klo 08:00 - 16:00 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
Kuormausnosturin,henkilönostokorin käyttöturvallisuus, järjestäminen riippuu koronatilanteesta La 09.05.2020 klo 08:00 - 15:00 ABC Kolmenkulma Nokia Kyllä
ADR P/YP -peruskurssi, kurssin järjestäminen on riippuvainen koronatilanteesta Ke 13.05.2020 klo 08:00 - La 16.05.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
Erikoiskuljetukset, peruskurssi 3 pv, kurssin järjestäminen on riippuvainen koronatilanteesta Ma 18.05.2020 klo 08:30 - Ke 20.05.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
Erikoiskuljetukset täydennyskoulutus, kurssin järjestäminen on riippuvainen koronatilanteesta Pe 22.05.2020 klo 08:30 - 16:00 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
ADR TP/YT -täydennyskurssi, kurssin järjestäminen on riippuvainen koronatilanteesta Pe 29.05.2020 klo 08:00 - La 30.05.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
Työturvakortti (Etäkoulutus) La 30.05.2020 klo 08:00 - 16:00 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
Tiedostava koulutus, kurssin järjestäminen on riippuvainen koronatilanteesta Ma 01.06.2020 klo 09:00 - 16:00 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
Turvallisuusneuvonantajakoulutus, kurssin järjestäminen on riippuvainen koronatilanteesta Ti 02.06.2020 klo 09:00 - Ke 03.06.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
Erikoiskuljetukset, peruskurssi 3 pv Ma 14.09.2020 klo 08:30 - Ke 16.09.2020 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
Erikoiskuljetukset, täydennyskoulutus Ma 14.09.2020 klo 08:30 - 16:00 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä
Erikoiskuljetukset, täydennyskoulutus Pe 16.10.2020 klo 08:30 - 16:00 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Helsinki Kyllä

Ammattipätevyyden jatkokoulutus - verkkokoulutukset


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
Maaliskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
Maaliskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
Maaliskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
Maaliskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
Maaliskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.