Kuljettajakoulutus Kosonen Oy


Ryhmä 1 ajokorttiluokat (AM-, A- ja B-ajokorttiluokat)

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
Henkilöautokortti Iisalmi 28.10.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Henkilöautokortti Iisalmi 28.10.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Riskientunnistamiskoulutus 28.10.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Turvallisuuskoulutus EAS 28.10.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Henkilöautokortti Heinävesi 04.11.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
Henkilöautokortti Pihtipudas 04.11.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
Henkilöautokortti Iisalmi 04.11.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Henkilöautokortti Iisalmi 11.11.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Riskientunnistamiskoulutus 11.11.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Turvallisuuskoulutus EAS 11.11.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Henkilöautokortti Iisalmi 18.11.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Henkilöautokortti Iisalmi 25.11.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Riskientunnistamiskoulutus 25.11.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Turvallisuuskoulutus EAS 25.11.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Henkilöautokortti Pihtipudas 02.12.2019 Virtuaaliluokka Kyllä
Henkilöautokortti Iisalmi 02.12.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Riskientunnistamiskoulutus 02.12.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Turvallisuuskoulutus EAS 02.12.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Henkilöautokortti Iisalmi 09.12.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Henkilöautokortti Iisalmi 16.12.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Riskientunnistamiskoulutus 16.12.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
Turvallisuuskoulutus EAS 16.12.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä

Autokoulun muut koulutukset

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
CE-ajokorttiluokan opetus 25.10.2019 Kuljettajakoulutus Kosonen Oy Iisalmi Kyllä
C-ajokorttiluokan opetus 25.10.2019 koso.fi Iisalmi Kyllä

Ammattipätevyyden jatkokoulutus - verkkokoulutukset


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
Lokakuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
Lokakuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
Lokakuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
Lokakuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
Lokakuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.