Klicka på symbolen för att se kurser.

Yrkeskompetens fortbildning

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Työhyvinvointi ja työturvallisuus On 24.04.2019 klo 08:00 - 14:30 Salo Business Center Salo Ja
Ennakoiva ajo/ VIRTUAALIKOULUTUS To 25.04.2019 klo 09:00 - 15:00 Virtuaaliluokka Salo Ja
Kuljettajien ajo-ja lepoaika, piirturi ja kuorman sidonta 27.04.2019 klo 08:00 - 14:30 ABC Koulukatu Turku Ja
Ennakoiva-ajaminen 29.04.2019 klo 08:00 - 14:30 Perniön VPK Perniö Ja
ADR TP/YT- täydennyskurssi To 02.05.2019 klo 08:00 - Fr 03.05.2019 Salo Business Center Salo Ja
Turvallinen kuljettaja 04.05.2019 klo 08:00 - 14:30 Salo Business Center Salo Ja
Kuljettajien ajo-ja lepoaika, piirturi ja kuorman sidonta 04.05.2019 klo 08:00 - 14:30 Valion Auditorio Turku Ja
Ennakoiva-ajaminen Ti 07.05.2019 klo 08:00 - 14:30 ABC Tikkula Pori Ja
Asiakaspalvelu On 08.05.2019 klo 08:00 - 14:30 ABC Tikkula Pori Ja
Tieturva 1 tiellä työskentely Fr 10.05.2019 klo 08:00 - 15:00 Liedon Shell Lieto Ja
Kuljettajan turvallinen työpäivä (Työturvallisuuskorttikoulutus) 11.05.2019 klo 08:00 - 15:00 Valion Auditorio Turku Ja
Asiakaspalvelu 11.05.2019 klo 08:00 - 14:30 Lounasravintola Viikinhelmi Pori Ja
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) 13.05.2019 klo 08:00 - 15:00 Perniön VPK Perniö Ja
Tieturva 1 tiellä työskentely On 15.05.2019 klo 08:00 - 15:00 ABC Lohja Lohja Ja
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) To 23.05.2019 klo 08:00 - 15:00 ABC Lohja Lohja Ja
Työhyvinvointi ja työturvallisuus 25.05.2019 klo 08:00 - 14:30 Valion Auditorio Turku Ja
Kuljettajien ajo-ja lepoaika, piirturi ja kuorman sidonta 25.05.2019 klo 08:00 - 14:30 ABC Raisio Raisio Ja
Ennakoiva-ajaminen 08.06.2019 klo 08:00 - 14:30 OP kerhohuone Somero Ja
Työhyvinvointi. Ajopiirturin manipulointi, vaarat ja seuraukset 08.06.2019 klo 08:00 - 14:30 ABC Koulukatu Turku Ja
ADR TP/YT- täydennyskurssi 15.06.2019 klo 08:00 - 16.06.2019 ABC Kolmenkulma Nokia Ja
Ennakoiva ajo 29.06.2019 klo 08:00 - 14:30 ABC Kolmenkulma Nokia Ja
Tieturva 1 tiellä työskentely Fr 02.08.2019 klo 08:00 - 15:00 Perniön palokuntatalo Peniön as Ja
Kuljettajien ajo-ja lepoaika, piirturi ja kuorman sidonta 03.08.2019 klo 08:00 - 14:30 ABC Koulukatu Turku Ja
Kuljettajien ajo-ja lepoaika, piirturi ja kuorman sidonta On 07.08.2019 klo 08:00 - 14:30 Perniön palokuntatalo Peniön as Ja
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) 10.08.2019 klo 08:00 - 15:00 ABC Koulukatu Turku Ja
Työhyvinvointi. Ajopiirturin manipulointi, vaarat ja seuraukset 17.08.2019 klo 08:00 - 14:30 ABC Koulukatu Turku Ja
Kuljettajien ajo-ja lepoaika, piirturi ja kuorman sidonta 24.08.2019 klo 08:00 - 14:30 ABC Koulukatu Turku Ja
Työhyvinvointi. Ajopiirturin manipulointi, vaarat ja seuraukset 31.08.2019 klo 08:00 - 14:30 ABC Koulukatu Turku Ja
Kuljettajien ajo-ja lepoaika, piirturi ja kuorman sidonta 07.09.2019 klo 08:00 - 14:30 ABC Koulukatu Turku Ja

Yrkeskompetens fortbildning - webb kurser  Läs mer

Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
April 2019
Ti
On
To
Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
April 2019
Ti
On
To
Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
April 2019
Ti
On
To
Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
April 2019
Ti
On
To
Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.