Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
ADR säiliökoulutus (ES) Ma 05.10.2020 klo 08:00 - Ti 06.10.2020 Valion Auditorio Turku Kyllä
Ennakiva ajaminen/ virtuaalikoulutus/ kahtena peräkkäisenä iltana To 08.10.2020 klo 17:00 - Pe 09.10.2020 Virtuaaliluokka - Kyllä
ADR täydennyskoulutus (TP/YT) Ma 12.10.2020 klo 08:00 - Ke 14.10.2020 Salo Business Center Salo Kyllä
Työturvallisuuskorttikoulutus/virtuaali/ kahtena peräkkäisenä iltana To 15.10.2020 klo 17:00 - Pe 16.10.2020 Virtuaaliluokka - Kyllä
ADR täydennyskoulutus La 17.10.2020 klo 08:00 - Ma 19.10.2020 ABC Tikkula Pori Kyllä
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Ti 20.10.2020 klo 08:00 - 15:00 Perniön VPK Perniö Kyllä
Ennakoiva-ajaminen Pe 23.10.2020 klo 08:00 - 14:15 Salo Business Center Salo Kyllä
Erityisryhmiin liittyvä koulutus henkilöliikenteen kuljettajille La 24.10.2020 klo 08:00 - 14:15 Valion Auditorio Turku Kyllä
Vahinkojen torjunta kuljetusliikkeissä La 24.10.2020 klo 08:00 - 14:15 ABC Lahdesjärvi Tampere Kyllä
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Ke 28.10.2020 klo 08:00 - 15:00 Valion Auditorio Turku Kyllä
Ennakoiva-ajaminen/ virtuaalikoulutus Pe 30.10.2020 klo 08:00 - 14:15 Virtuaaliluokka - Kyllä
Ehjänä perille- vahinkovapaa kuljetus/ virtuaalikoulutus Ti 03.11.2020 klo 08:00 - 14:15 Virtuaaliluokka - Kyllä
Trukkikoulutus ja kuljettajan työhyvinvointi Ke 04.11.2020 klo 08:00 - 14:15 Virtuaaliluokka - Kyllä
Turvallisuusneuvonantajan koulutus (TNA) kolme päivää Ma 09.11.2020 klo 08:00 - Ke 11.11.2020 Valion Auditorio Turku Kyllä
ADR täydennyskoulutus (TP/YT) To 12.11.2020 klo 08:00 - La 14.11.2020 Valion Auditorio Turku Kyllä
Trukkikoulutus/ työkyky Ti 17.11.2020 klo 08:00 - 14:15 Salo Business Center Salo Kyllä
ADR täydennyskoulutus (TP/YT) Ke 18.11.2020 klo 08:00 - Pe 20.11.2020 Salo Business Center Salo Kyllä
Turvallisuusneuvonantajan koulutus (TNA) kolme päivää Ma 30.11.2020 klo 08:00 - Ke 02.12.2020 Salo Business Center Salo Kyllä
Erikoiskuljetukset La 05.12.2020 klo 08:00 - 14:15 Salo Business Center Salo Kyllä
Ennakoiva-ajaminen Ma 07.12.2020 klo 08:00 - 14:15 Salo Business Center Salo Kyllä
Kuljettajien ajo-ja lepoaika, piirturi ja kuorman sidonta Ti 08.12.2020 klo 08:00 - 14:15 Salo Business Center Salo Kyllä

Ammattipätevyyden jatkokoulutus - verkkokoulutukset


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
Syyskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
Syyskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
Syyskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
Syyskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
Syyskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Valitse ajankohta
Syyskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
Syyskuu 2020
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.