Professional competence, further training

Course name Course time Course location Vacancy Info
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Tue 15.10.2019 klo 08:00 - 15:00 Salo Business Center Salo Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Tue 22.10.2019 klo 08:00 - 15:00 Salo Business Center Salo Yes
Tieturva 1 tiellä työskentely Fri 25.10.2019 klo 08:00 - 15:00 Liedon Shell Lieto Yes
Ennakoiva-ajaminen Wed 30.10.2019 klo 08:00 - 14:15 Salo Business Center Salo Yes
Toiminta liikennevahinkotilanteissa ja hätäensiapu Thu 31.10.2019 klo 08:00 - 14:15 Salo Business Center Salo Yes
Työhyvinvointi. Ajopiirturin manipulointi, vaarat ja seuraukset Wed 06.11.2019 klo 08:00 - 14:15 Salo Business Center Salo Yes
EFR Ammattikuljettajan ensiapukurssi Tue 12.11.2019 klo 08:00 - 14:15 Salo Business Center Salo Yes
Asiakaspalvelu Wed 13.11.2019 klo 08:00 - 14:15 Salo Business Center Salo Yes
Tieturva 1 tiellä työskentely Fri 15.11.2019 klo 08:00 - 15:00 Salo Business Center Salo Yes
ADR TP/YT- täydennyskurssi Sat 16.11.2019 klo 08:00 - Sun 17.11.2019 Salo Business Center Salo Yes
Tieturva 1 tiellä työskentely Sat 30.11.2019 klo 08:00 - 15:00 Salo Business Center Salo Yes
ADR P-peruskurssi Mon 02.12.2019 klo 08:00 - Wed 04.12.2019 Salo Business Center Salo Yes
Turvallisuusneuvonantajan koulutus (TNA) kolme päivää Mon 09.12.2019 klo 08:00 - Wed 11.12.2019 Salo Business Center Salo Yes
Tieturva 1 tiellä työskentely Fri 13.12.2019 klo 08:00 - 15:00 Salo Business Center Salo Yes
ADR TP/YT-täydennyskurssi Sat 14.12.2019 klo 08:00 - Sun 15.12.2019 Valion Auditorio Turku Yes
Turvallisuusneuvonantajan koulutus (TNA) kolme päivää Mon 27.01.2020 klo 08:00 - Wed 29.01.2020 Salo Business Center Salo Yes
Turvallisuusneuvonantajan koulutus (TNA) kolme päivää Mon 30.03.2020 klo 08:00 - Wed 01.04.2020 Salo Business Center Salo Yes

Professional competence, further training - online courses


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
October 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
October 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
October 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
October 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
October 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.