Kiinnostaako puutavara-autonkuljettajan työ tai oman

ammattitaidon päivitys ja näyttö?

Katso muut koulutustarjontamme osoitteesta;

http://ysao.fi/Suomeksi

 

Tule meille suorittamaan koulutus kuljetusalalle

tai päivittämään ja osoittamaan taitosi!

Katso muut koulutustarjontamme osoitteesta;

http://ysao.fi/Suomeksi

 

Linja-autossa on tunnnelmaa.... tule opiskelemaan henkilöliikenteen

ammattilaiseksi tai päivittämään tietosi ja näyttämään osaamisesi.

Katso muut koulutustarjontamme osoitteesta;

http://ysao.fi/Suomeksi

 

 

 

 

 

 

Käytössämme lentokoulutuksessa

paljon käytetty simulaatio-opetus!

Klicka på symbolen för att se kurser.

B-grunddel och andra lätta körkortsklasser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Riskientunnistaminen 4h Siilinjärvi 27.09.2019 08:00 YSAO / Takojantie 9 SIILINJÄRVI Ja

Bilskola övriga kurser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
CE-ajokorttiluokan opetus 09.09.2019 08:00 YSAO/Asevelik. Tähtriniemi LK T110 IISALMI Ja
C-ajokorttiluokan opetus Toivala 24.10.2019 08:00 YSAO / Takojantie 9 SIILINJÄRVI Ja

Mörkerkörning

Käytössäsi koulutuksissa rekkasimulaattori sekä useita piensimulaattoreita

Yrkeskompetens fortbildning

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Ammattikuljettajan ensiapu perusosa 7h. TRAFICOM/79293.05.03.07/2019 On 21.08.2019 klo 08:00 - 15:00 Ylä-Savon ammattiopisto / Asevelikatu / luokka A028 IISALMI Nej
Ammattikuljettajan ensiapu, syventävä osa 7h. TRAFICOM/79284/05.03.07/2019 To 22.08.2019 klo 08:00 - 15:00 Ylä-Savon ammattiopisto / Asevelikatu / luokka A028 IISALMI Ja
Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvollla TRAFI/346549/05.03.07/2017 PEMO AUDITORIO Fr 23.08.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Kotikyläntie 254/ AUDITORIO IISALMI Ja
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva 1) TRAFI/41573/05.03.07/2018 26.08.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO / Takojantie 9 SIILINJÄRVI Ja
ADR TP/YT- kurssi (TÄYDENNYSKURSSI) AJOHHARJOITTELURADAN LUOKKA Ti 27.08.2019 klo 08:00 - On 28.08.2019 YSAO/Ajoharjoittelurata IISALMI Ja
Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvollla TRAFI/346549/05.03.07/2017 02.09.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/ Pajapolku 5 A YLÄMYLLY Ja
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva 1) TRAFI/41573/05.03.07/2018 PEMO AUDITORIO On 04.09.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Kotikyläntie 254/ AUDITORIO IISALMI Ja
Ammattikuljettajan hätäensiaputaidot 7h. TRAFICOM/57649/03.05.07/2019 To 05.09.2019 klo 08:00 - 15:00 Ylä-Savon ammattiopisto / Asevelikatu / luokka A028 IISALMI Ja
Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvollla TRAFI/346549/05.03.07/2017 PEMO AUDITORIO Fr 06.09.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Kotikyläntie 254/ AUDITORIO IISALMI Ja
ADR P/YP- kurssi (PERUSKURSSI) PEMO AUDITORIO 23.09.2019 klo 08:00 - Ti 01.10.2019 YSAO/Kotikyläntie 254/ AUDITORIO IISALMI Ja
Ammattikuljettajan ensiapu perusosa 7h. TRAFICOM/79293.05.03.07/2019 To 14.11.2019 klo 08:00 - 15:00 Ylä-Savon ammattiopisto / Asevelikatu / luokka E1005 IISALMI Ja
Ammattikuljettajan ensiapu, syventävä osa 7h. TRAFICOM/79284/05.03.07/2019 Fr 15.11.2019 klo 08:00 - 15:00 Ylä-Savon ammattiopisto / Asevelikatu / luokka E1005 IISALMI Ja
ADR P/YP- kurssi (PERUSKURSSI) PEMO AUDITORIO 02.12.2019 klo 08:00 - Ti 10.12.2019 YSAO/Kotikyläntie 254/ AUDITORIO IISALMI Ja
Ammattikuljettajan ensiapu perusosa 7h. TRAFICOM/79293.05.03.07/2019 02.12.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/ Pajapolku 5 A YLÄMYLLY Ja
Ammattikuljettajan ensiapu, syventävä osa 7h. TRAFICOM/79284/05.03.07/2019 Ti 03.12.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/ Pajapolku 5 A YLÄMYLLY Ja

Yrkeskompetens fortbildning - webb kurser


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Välj tidpunkt
Augusti 2019
Ti
On
To
Fr
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Välj tidpunkt
Augusti 2019
Ti
On
To
Fr
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Välj tidpunkt
Augusti 2019
Ti
On
To
Fr
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Välj tidpunkt
Augusti 2019
Ti
On
To
Fr
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Välj tidpunkt
Augusti 2019
Ti
On
To
Fr
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Grundläggande yrkeskompetens

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutus LogiPt 2019 (VesRuo) 07.08.2019 YSAO/Asevelikatu 4 IISALMI Ja
Kuorma- autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutus MaraPt 2019 Pemo (AriSui) 07.08.2019 YSAO/Kotikyläntie 254 IISALMI Ja
Kuorma- autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutus MaraPt 2019 Siilinjärvi (KaiNie) 07.08.2019 YSAO / Takojantie 9 SIILINJÄRVI Ja