Kiinnostaako puutavara-autonkuljettajan työ tai oman

ammattitaidon päivitys ja näyttö?

Katso muut koulutustarjontamme osoitteesta;

http://ysao.fi/Suomeksi

 

Tule meille suorittamaan koulutus kuljetusalalle

tai päivittämään ja osoittamaan taitosi!

Katso muut koulutustarjontamme osoitteesta;

http://ysao.fi/Suomeksi

 

Linja-autossa on tunnnelmaa.... tule opiskelemaan henkilöliikenteen

ammattilaiseksi tai päivittämään tietosi ja näyttämään osaamisesi.

Katso muut koulutustarjontamme osoitteesta;

http://ysao.fi/Suomeksi

 

 

 

 

 

 

Käytössämme lentokoulutuksessa

paljon käytetty simulaatio-opetus!

Click the row to enroll to course.

B-basic phase and other light driving licence classes

Course name Course time Course location Vacancy Info
Riskienhallinta 4h teoriaopetus Siilinjärvi 21.03.2019 08:00 YSAO / Takojantie 9 SIILINJÄRVI Yes

Driving in the dark

Käytössäsi koulutuksissa rekkasimulaattori sekä useita piensimulaattoreita

Professional competence, further training

Course name Course time Course location Vacancy Info
Työturvallisuus - Kuljettajan turvallinen työpäivä TRAFI/19914/05.03.07/2014 Fri 29.03.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23 IISALMI Yes
ADR TP/YT- kurssi (TÄYDENNYSKURSSI) Tue 02.04.2019 klo 08:00 - Wed 03.04.2019 YSAO/Ahertajankaarto 23 IISALMI Yes
Työturvallisuus - Kuljettajan turvallinen työpäivä TRAFI/19914/05.03.07/2014 Fri 05.04.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Kotikyläntie 254 IISALMI Yes
Ammattikuljettajan ensiapu, perusosa 7 h (TRAFI/12149/05.03.07/2014) Mon 08.04.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23 IISALMI Yes
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa 7 h (TRAFI/12151/05.03.07/2014) Tue 09.04.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23 IISALMI Yes
Ysao Ajo- ja lepoaikojen teoriaa laista ja asetuksista, piirtureiden käyttö TRAFI/305371/05.03.07/20 Mon 15.04.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO / Takojantie 9 SIILINJÄRVI Yes
Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvollla TRAFI/346549/05.03.07/2017 Tue 16.04.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23 IISALMI Yes
Työturvallisuus - Kuljettajan turvallinen työpäivä Tue 23.04.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23 IISALMI Yes
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva 1) TRAFI/41573/05.03.07/2018 Thu 25.04.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/ Pajapolku 5 A YLÄMYLLY Yes
Ysao Ajo- ja lepoaikojen teoriaa laista ja asetuksista, piirtureiden käyttö TRAFI/305371/05.03.07/20 Tue 30.04.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23 IISALMI Yes
Ammattikuljettajan ensiapu, perusosa 7 h (TRAFI/12149/05.03.07/2014) Thu 02.05.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/ Pajapolku 5 A YLÄMYLLY Yes
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa 7 h (TRAFI/12151/05.03.07/2014) Fri 03.05.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/ Pajapolku 5 A YLÄMYLLY Yes
Työhyvinvointi kuljetusalalla TRAFI/304822/05.03.07/2016 Thu 09.05.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23 IISALMI Yes
Ammattikuljettajan ensiapu, perusosa 7 h (TRAFI/12149/05.03.07/2014) Thu 16.05.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23 IISALMI Yes
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa 7 h (TRAFI/12151/05.03.07/2014) Fri 17.05.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23, A201 Opetustila IISALMI Yes
Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvollla TRAFI/346549/05.03.07/2017 Tue 21.05.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23 IISALMI Yes
Ysao Ajo- ja lepoaikojen teoriaa laista ja asetuksista, piirtureiden käyttö TRAFI/305371/05.03.07/20 Tue 28.05.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23 IISALMI Yes
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva 1) TRAFI/41573/05.03.07/2018 Fri 07.06.2019 klo 08:00 - 15:00 YSAO/Ahertajankaarto 23, L211 Opetustila IISALMI Yes

Professional competence, further training - online courses  Read more

Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
March 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
March 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
March 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
March 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.