Yrkesakademin i Österbotten

 

EduYa Ab


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Extra elever 2021 / moped, mopedbil, traktor 01.01.2021 Ja
Extra elever/ undervisningstillstånd 2021 01.01.2021 Edu Ya Ab VAASA Ja
Riskskolning 18.06.2021 18.06.2021 Edu Ya Ab VAASA Nej
Riskskolning 21.06.2021 21.06.2021 Edu Ya Ab VAASA Nej
Riskskolning 28.06.2021 28.06.2021 Edu Ya Ab VAASA Ja
Riskskolning 02.07.2021 02.07.2021 Edu Ya Ab VAASA Nej
Teorikurs Vasa 8/2021 16.08.2021 EDU YA AB / FT 1092 Vasa Ja
Teorikurs Närpes 8/2021 16.08.2021 YA /T27 Närpes St Ja
Riskskolning 20.08.2021 20.08.2021 Edu Ya Ab VAASA Ja

Yrkeskompetens fortbildning

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Arbetssäkerhet för chaufförer 04.09.2021 klo 08:00 - 16:00 Edu Ya Ab VAASA Ja