Yrkesakademin i Österbotten

 

EduYa Ab


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Teorikurs Vasa 1/2020 27.01.2020 EDU YA AB / FT 1092/1094 Vasa Ja
Teorikurs Närpes 1/2020 27.01.2020 YA /T24 Närpes St Ja
Riskskolning 27.01.2020 (Har ej körkort från tidigare) 27.01.2020 Edu Ya Ab VAASA Nej
Riskskolning 14.02.2020 (Har ej körkort från tidigare) 14.02.2020 Edu Ya Ab VAASA Ja
Riskskolning 24.02.2020 (Har ej körkort från tidigare) 24.02.2020 Edu Ya Ab VAASA Ja
Teorikurs Vasa 3/2020 16.03.2020 Edu Ya Ab VAASA Ja
Teorikurs Närpes 3/2020 16.03.2020 Edu Ya Ab VAASA Ja

Bilskola övriga kurser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
NäLo 17 CE-undervisning 24.10.2019 YA /T27 Närpes St Ja

Yrkeskompetens fortbildning

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Arbetssäkerhet för chaufförer 08.02.2020 klo 08:00 - 16:00 YA / Auditoriet Närpes St Ja
Grundkurs för truckförare 15.02.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Förutseende körning 15.02.2020 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Nödförstahjälp för chaufförer 14.03.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Lastkransförarkurs Fr 20.03.2020 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Arbetssäkerhet för chaufförer 21.03.2020 klo 08:00 - 16:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Kör och vilotider samt digitala färdskrivaren 28.03.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Chaufförens kondition och välmående 04.04.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
ADR TP/YT- kurssi 20.04.2020 klo 08:00 - Ti 21.04.2020 YA Närpes St Ja
Chaufförens roll som kundbetjänare 25.04.2020 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
ADR Säiliökuljetusten erikoiskurssi (ES) 2016 27.04.2020 klo 08:00 - Ti 28.04.2020 Edu Ya Ab VAASA Ja
Nödförstahjälp för chaufförer 09.05.2020 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Grundkurs för truckförare 16.05.2020 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Förutseende körning 23.05.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Arbetssäkerhet för chaufförer 06.06.2020 klo 08:00 - 16:00 YA Närpes St Ja