Yrkesakademin i Österbotten

 

EduYa Ab


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Riskskolning 17.04.2020 (Har ej körkort från tidigare) 17.04.2020 Edu Ya Ab VAASA Ja
Teorikurs Vasa 4/2020 20.04.2020 EDU YA AB / FT 1092/1094 Vasa Ja
Teorikurs Närpes 4/2020 20.04.2020 YA /T27 Närpes St Ja
Riskskolning 24.04.2020 (Har ej körkort från tidigare) 24.04.2020 Edu Ya Ab VAASA Ja

Bilskola övriga kurser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
NäLo 17 CE-undervisning 24.10.2019 YA /T27 Närpes St Ja

Yrkeskompetens fortbildning

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Chaufförens kondition och välmående 04.04.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Kör och vilotider samt digitala färdskrivaren 04.04.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
ADR TP/YT- kurssi 20.04.2020 klo 08:00 - Ti 21.04.2020 YA Närpes St Ja
Chaufförens roll som kundbetjänare 25.04.2020 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
ADR Säiliökuljetusten erikoiskurssi (ES) 2016 27.04.2020 klo 08:00 - Ti 28.04.2020 Edu Ya Ab VAASA Ja
Nödförstahjälp för chaufförer 09.05.2020 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Grundkurs för truckförare 16.05.2020 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Förutseende körning 23.05.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Arbetssäkerhet för chaufförer 06.06.2020 klo 08:00 - 16:00 YA Närpes St Ja