Yrkesakademin i Österbotten

 

EduYa Ab

Klicka på symbolen för att se kurser.

B-grunddel och andra lätta körkortsklasser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Riskskolning 5/2019 (Har körkort från tidigare) 23.05.2019 Edu Ya Ab VAASA Nej
Riskskolning 5.6.2019 (Har ej körkort från tidigare) 05.06.2019 Edu Ya Ab VAASA Nej
Riskskolning 12.6.2019 (Har ej körkort från tidigare) 12.06.2019 Edu Ya Ab VAASA Ja
Riskskolning 19.06.2019 (utan körkort) 19.06.2019 Edu Ya Ab VAASA Ja
Teorikurs 9/2019 Vasa 09.09.2019 EDU YA AB / FT 1092/1094 Vasa Ja
Teorikurs 9/2019 Närpes 09.09.2019 YA /T24 Närpes St Ja
Riskskolning 10/2019 (Har körkort från tidigare) 09.10.2019 Edu Ya Ab VAASA Ja

Yrkeskompetens fortbildning

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Chaufförens roll som kundbetjänare 25.05.2019 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Grundkurs för truckförare 08.06.2019 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Arbetssäkerhet för chaufförer 15.06.2019 klo 08:00 - 16:00 YA Närpes St Ja
Förutseende körning 15.06.2019 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Vägskydd 1 Fr 23.08.2019 klo 08:00 - 16:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Arbetssäkerhet för chaufförer 24.08.2019 klo 08:00 - 16:00 Edu Ya Ab VAASA Ja