Yrkesakademin i Österbotten

 

EduYa Ab


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Extra elever / undervisningstillstånd 01.01.2020 Edu Ya Ab VAASA Ja
Riskskolning 05.10.2020 05.10.2020 Ja
Riskskolning 16.10.2020 16.10.2020 Edu Ya Ab VAASA Ja
Teorikurs Vasa 10/2020 19.10.2020 EDU YA AB / FT 1092/1094 Vasa Ja
Teorikurs Närpes 10/2020 19.10.2020 YA /T27 Närpes St Ja
Riskskolning 23.10.2020 23.10.2020 Edu Ya Ab VAASA Ja

Yrkeskompetens fortbildning

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Chaufförens roll som kundbetjänare 03.10.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Grundkurs för truckförare 10.10.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Arbetssäkerhet för chaufförer 24.10.2020 klo 08:00 - 16:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Chaufförens kondition och välmående Fr 30.10.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Förutseende körning 07.11.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Nödförstahjälp för chaufförer 14.11.2020 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Grundkurs för truckförare 21.11.2020 klo 08:00 - 15:00 Edu Ya Ab VAASA Ja
Kör och vilotider samt digitala färdskrivaren 28.11.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Nödförstahjälp för chaufförer 05.12.2020 klo 08:00 - 15:00 YA Närpes St Ja
Arbetssäkerhet för chaufförer 12.12.2020 klo 08:00 - 16:00 YA Närpes St Ja