Ammattipätevyyden jatkokoulutus, etäkoulutukset

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) La 06.11.2021 klo 08:00 - 15:00 Kyllä
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Ke 03.11.2021 klo 08:00 - 15:00 Kyllä
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Ke 17.11.2021 klo 08:00 - 15:00 Kyllä
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) To 25.11.2021 klo 08:00 - 15:00 Kyllä
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Ke 01.12.2021 klo 08:00 - 15:00 Kyllä
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Ke 08.12.2021 klo 08:00 - 15:00 Kyllä
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Pe 17.12.2021 klo 08:00 - 15:00 Kyllä

Ammattipätevyyden jatkokoulutus - verkkokoulutukset


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Ennakoiva ajo To 28.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Pe 29.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo La 30.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ma 01.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ti 02.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ke 03.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo To 04.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Pe 05.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ma 08.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ti 09.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ke 10.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo To 11.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Pe 12.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo La 13.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ma 15.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ti 16.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ke 17.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo To 18.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Pe 19.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo La 20.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ma 22.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ti 23.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ke 24.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo To 25.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Pe 26.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo La 27.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ma 29.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ti 30.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Ke 01.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo To 02.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo Pe 03.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Ennakoiva ajo La 04.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Turvallinen työympäristö To 28.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Pe 29.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö La 30.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ma 01.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ti 02.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ke 03.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö To 04.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Pe 05.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ma 08.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ti 09.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ke 10.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö To 11.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Pe 12.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö La 13.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ma 15.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ti 16.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ke 17.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö To 18.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Pe 19.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö La 20.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ma 22.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ti 23.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ke 24.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö To 25.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Pe 26.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö La 27.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ma 29.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ti 30.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Ke 01.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö To 02.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö Pe 03.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Turvallinen työympäristö La 04.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Logistiikkaturvallisuus To 28.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Pe 29.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus La 30.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ma 01.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ti 02.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ke 03.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus To 04.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Pe 05.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ma 08.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ti 09.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ke 10.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus To 11.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Pe 12.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus La 13.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ma 15.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ti 16.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ke 17.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus To 18.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Pe 19.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus La 20.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ma 22.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ti 23.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ke 24.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus To 25.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Pe 26.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus La 27.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ma 29.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ti 30.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Ke 01.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus To 02.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus Pe 03.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Logistiikkaturvallisuus La 04.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 28.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Pe 29.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa La 30.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ma 01.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 02.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ke 03.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 04.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Pe 05.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ma 08.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 09.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ke 10.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 11.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Pe 12.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa La 13.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ma 15.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 16.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ke 17.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 18.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Pe 19.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa La 20.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ma 22.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 23.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ke 24.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 25.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Pe 26.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa La 27.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ma 29.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ti 30.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Ke 01.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa To 02.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Pe 03.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa La 04.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 28.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Pe 29.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne La 30.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ma 01.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 02.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ke 03.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 04.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Pe 05.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ma 08.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 09.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ke 10.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 11.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Pe 12.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne La 13.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ma 15.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 16.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ke 17.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 18.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Pe 19.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne La 20.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ma 22.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 23.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ke 24.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 25.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Pe 26.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne La 27.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ma 29.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ti 30.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Ke 01.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne To 02.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Pe 03.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, maantieliikenne La 04.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 28.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Pe 29.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle La 30.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ma 01.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 02.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ke 03.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 04.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Pe 05.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ma 08.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 09.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ke 10.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 11.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Pe 12.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle La 13.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ma 15.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 16.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ke 17.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 18.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Pe 19.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle La 20.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ma 22.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 23.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ke 24.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 25.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Pe 26.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle La 27.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ma 29.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ti 30.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Ke 01.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle To 02.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Pe 03.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle La 04.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 28.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Pe 29.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne La 30.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ma 01.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 02.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ke 03.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 04.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Pe 05.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ma 08.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 09.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ke 10.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 11.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Pe 12.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne La 13.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ma 15.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 16.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ke 17.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 18.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Pe 19.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne La 20.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ma 22.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 23.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ke 24.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 25.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Pe 26.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne La 27.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ma 29.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ti 30.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Ke 01.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne To 02.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Pe 03.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Scania polttoainetalous, seutuliikenne La 04.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Info
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 28.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Pe 29.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus La 30.10.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ma 01.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 02.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ke 03.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 04.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Pe 05.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ma 08.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 09.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ke 10.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 11.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Pe 12.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus La 13.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ma 15.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 16.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ke 17.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 18.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Pe 19.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus La 20.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ma 22.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 23.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ke 24.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 25.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Pe 26.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus La 27.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ma 29.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ti 30.11.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Ke 01.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus To 02.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus Pe 03.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus
Mercedes-Benz käyttökoulutus La 04.12.2021 klo 08:00 Verkkokoulutus