Sippen Autokoulu Oy

Klicka på symbolen för att se kurser.

B-grunddel och andra lätta körkortsklasser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 30.10.2017 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 06.11.2017 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 20.11.2017 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 27.11.2017 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 04.12.2017 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 11.12.2017 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 18.12.2017 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 25.12.2017 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 02.01.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 08.01.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 15.01.2018 sippenautokoulu Oy Ja

Mörkerkörning

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Pimeäajo 2014 20.10.2017 sippenautokoulu Oy Ja
Pimeäajo 2014 25.10.2017 sippenautokoulu Oy Ja

Bilskola fördjupande del

Kursens namn Bedömningskörning Teori/Bana Kursplats Ledigt Info
B-opetus - Syventävä vaihe 18.11.2017 - 18.11.2017 18.11.2017 08:00 sippenautokoulu Oy Ja