Sippen Autokoulu Oy

Klicka på symbolen för att se kurser.

B-grunddel och andra lätta körkortsklasser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 26.02.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 05.03.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 12.03.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 19.03.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 26.03.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 02.04.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 09.04.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 16.04.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 23.04.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (GDE5) 14.05.2018 sippenautokoulu Oy Ja

Bilskola övningsdel

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
B-opetus - Harjoitteluvaiheen palautejakso 28.02.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Harjoitteluvaiheen palautejakso 30.04.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Harjoitteluvaiheen palautejakso 07.05.2018 sippenautokoulu Oy Ja

Bilskola fördjupande del

Kursens namn Bedömningskörning Teori/Bana Kursplats Ledigt Info
B-opetus - Syventävä vaihe 10.03.2018 - 10.03.2018 10.03.2018 08:00 sippenautokoulu Oy Ja