Sippen Autokoulu Oy

Klicka på symbolen för att se kurser.

B-grunddel och andra lätta körkortsklasser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
B-opetus - Perusvaihe (SAKL) 29.05.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (SAKL) 31.05.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (SAKL) 07.06.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (SAKL) 12.06.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (SAKL) 14.06.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (SAKL) 19.06.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (SAKL) 21.06.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (SAKL) 26.06.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (SAKL) 28.06.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Perusvaihe (SAKL) 05.07.2018 sippenautokoulu Oy Ja

Bilskola övningsdel

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
B-opetus - Harjoitteluvaiheen palautejakso 28.05.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Harjoitteluvaiheen palautejakso 30.05.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Harjoitteluvaiheen palautejakso 01.06.2018 sippenautokoulu Oy Ja
B-opetus - Harjoitteluvaiheen palautejakso 04.06.2018 sippenautokoulu Oy Ja

Bilskola fördjupande del

Kursens namn Bedömningskörning Teori/Bana Kursplats Ledigt Info
B-opetus - Syventävä vaihe 27.06.2018 - 27.06.2018 27.06.2018 08:00 sippenautokoulu Oy Ja