Kurikan PR-Koulutus ja Markkinointi Ky

Click the row to enroll to course.

B-basic phase and other light driving licence classes

Course name Course time Course location Vacancy Info
AM-, A-, B-opetus 22.05.2019 PRT Testirata Oy /Botniaring Jurva Yes

Professional competence, further training

Course name Course time Course location Vacancy Info
TP/YT kurssi (ADR-täydennysperuskurssi ja yhdistetyn täydennyskurssi) 2016 Thu 25.07.2019 klo 08:00 - Fri 26.07.2019 Hotel Kurikka Kurikka Yes
Ennakoiva-ajo liukasradalla Sat 03.08.2019 klo 08:00 - 15:00 PRT Testirata Oy /Botniaring Jurva Yes
Rengaskoulutus (.2017) Sat 17.08.2019 klo 08:00 - 15:00 Hotel Kurikka/Rengasmesta Kurikka Yes
Taloudellinen ajaminen Thu 22.08.2019 klo 08:00 - 15:00 Hotel Kurikka Kurikka Yes
Kuljettana yhteisellä työpaikalla (työturva) Sat 24.08.2019 klo 08:00 - 16:00 Hotel Kurikka Kurikka Yes
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus kuorma-auton kuljettajille (Tieturva) Sat 31.08.2019 klo 08:00 - 15:00 Hotel Kurikka Kurikka Yes
Ennakoiva ammattilainen Tue 03.09.2019 klo 08:00 - 15:00 Hotel Kurikka Kurikka Yes
Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä Wed 04.09.2019 klo 08:00 - 15:00 Hotel Kurikka Kurikka Yes
Ammattikuljettajan perustiedot, ajoaika, lepoaika, piirturi. kuormansidonta sekä kuormansidontavälin Thu 05.09.2019 klo 08:00 - 15:15 Hotel Kurikka Kurikka Yes
TP/YT kurssi (ADR-täydennysperuskurssi ja yhdistetyn täydennyskurssi) 2016 Thu 12.09.2019 klo 08:00 - Fri 13.09.2019 Hotel Kurikka Kurikka Yes
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus kuorma-auton kuljettajille (Tieturva) Sat 28.09.2019 klo 08:00 - 15:00 Hotel Kurikka Kurikka Yes

Professional competence, further training - online courses  Read more

Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
July 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
July 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
July 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
July 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.