Ryhmä 1 ajokorttiluokat (AM-, A- ja B-ajokorttiluokat)

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
Riskientunnistamiskoulutus - alk. 270 € - NonStop 01.10.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Henkilöauto - alk. 870€ - NonStop 01.10.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Teoriaopetus ensimmäistä ajokorttia varten (EAS) - 100 € 01.11.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Riskientunnistamiskoulutus - alk. 270 € - NonStop 01.11.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Henkilöauto - alk. 870€ 01.11.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Opetuslupa EAS-teoriapaketti 01.11.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Mopo ja Mopoautokurssi 04.11.2019 17:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Riskientunnistamiskoulutus - alk. 270 € 01.12.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Opetuslupa EAS-teoriapaketti 01.12.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä

Autokoulun muut koulutukset

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
C-luokan opetus - 1285€ 21.10.2019 17:00 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Ajokieltokoulutus 01.11.2019 08:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
C1-ajokorttiluokan opetus 550€ 11.11.2019 17:00 Mäkisen Liikennekoulu, Lappeenranta alaluokka Lappeenranta Kyllä
Ajokieltokoulutus 15.11.2019 08:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Ajokieltokoulutus 29.11.2019 08:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Ajokieltokoulutus 13.12.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuspaikka Paikkoja Info
ADR Luokan 1 erikoiskurssi (E1) 2016 Su 20.10.2019 klo 08:00 - 16:00 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
ADR Luokan 7 erikoiskurssi (E7) 2016 Ma 21.10.2019 klo 08:00 - 15:00 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
ADR TP/YT-kurssi (jaettu) Ma 21.10.2019 klo 13:00 - Su 27.10.2019 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Ajoneuvojen/ yhdistelmien mitat, massat ja kuormaaminen Pe 25.10.2019 klo 08:00 - 15:00 Mecom Lappeenranta alakerta Lappeenranta Kyllä
Vuorovaikutus ja asiakaspalvelu La 26.10.2019 klo 08:00 - 15:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Ajoneuvotekniikan perusteet tutuksi Pe 08.11.2019 klo 08:00 - 15:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit La 09.11.2019 klo 08:00 - 15:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Taloudellinen ajaminen (Ennakoiva ajaminen) Pe 22.11.2019 klo 08:00 - 15:00 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
ADR Säiliökuljetusten erikoiskurssi (ES) La 23.11.2019 klo 08:00 - Su 24.11.2019 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Kyllä
Kuljettajien työhyvinvointi La 23.11.2019 klo 08:00 - 15:00 Mäkisen Liikennekoulu, Lappeenranta alaluokka Lappeenranta Kyllä

Ammattipätevyyden jatkokoulutus - verkkokoulutukset


Logistiikkaturvallisuus
Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
Lokakuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
Lokakuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
Lokakuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
Lokakuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
Lokakuu 2019
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Koulutuksen tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.