Click the row to enroll to course.

B-basic phase and other light driving licence classes

Course name Course time Course location Vacancy Info
Henkilöauto - Peruspaketti 1150€ 01.06.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes
Mäkisen Liikennekoulu - Moottoripyöräkurssi - 530 € 25.06.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes
Mopokurssi, 3h ajo-opetuksella 380€ 01.07.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes
Mopokurssi, 1h ajo-opetusta 185€ 01.07.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes
Mopokurssi, 2h ajo-opetusta 01.07.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes
Mopokurssi, ilman ajo-opetusta, 100€ 01.07.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes
Mopo ja Mopoautokurssi 01.07.2019 17:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes
Teoriaopetus ensimmäistä ajokorttia varten (EAS) - 100 € - NonStop 01.09.2019 Virtuaaliluokka Mäkinen ETÄYHTEYDELLÄ Yes
Mäkisen Liikennekoulu - Henkilöauto - NonStop 01.09.2019 Virtuaaliluokka Mäkinen ETÄYHTEYDELLÄ Yes
Mäkisen Liikennekoulu - Riskienhallintakoulutus - NonStop 01.10.2019 Virtuaaliluokka Mäkinen ETÄYHTEYDELLÄ Yes
Mäkisen Liikennekoulu - Riskienhallintakoulutus - alk. 270 € - NonStop 01.11.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes
Teoriaopetus ensimmäistä ajokorttia varten (EAS) Lahti - 100 € - NonStop 01.12.2019 Virtuaaliluokka Mäkinen ETÄYHTEYDELLÄ Yes
Mäkisen Liikennekoulu Savitaipale - Henkilöauto - alk. 870€ - NonStop 01.12.2019 Virtuaaliluokka Mäkinen ETÄYHTEYDELLÄ Yes

Traffic school other courses

Course name Course time Course location Vacancy Info
C1-ajokorttiluokan opetus 550€ 15.07.2019 17:00 Mäkisen Liikennekoulu, Lappeenranta alaluokka Lappeenranta Yes
C1E-ajokorttiluokan opetus 715€ 16.07.2019 17:00 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Yes
C-luokan opetus - 1285 € 22.07.2019 16:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes
C1E-ajokorttiluokan opetus 715€ 12.08.2019 17:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 550€ 16.09.2019 17:00 Mäkisen Liikennekoulu, Lappeenranta alaluokka Lappeenranta Yes
C-luokan opetus - 1285 € 23.09.2019 16:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes

Driving in the dark

Varaa paikkasi Simulaattorikoulutukseen! pirauttamalla 050 453 0530

Professional competence, further training

Course name Course time Course location Vacancy Info
ADR Säiliökuljetusten erikoiskurssi (ES) Wed 26.06.2019 klo 12:00 - Thu 27.06.2019 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Yes
Vuorovaikutus ja asiakaspalvelu Sat 06.07.2019 klo 08:00 - 15:00 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Yes
Ennakoiva ajaminen raskaalla ajoneuvolla Sat 03.08.2019 klo 08:00 - 15:00 Mäkisen Liikennekoulu, Lappeenranta alaluokka Lappeenranta Yes
EFR Ammattikuljettajan ensiapukurssi Sat 10.08.2019 klo 08:00 - 15:00 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Yes
Ajo- ja lepoaika-asetus, piirturit Sat 17.08.2019 klo 08:00 - 15:00 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes
Kuljettajan turvallinen työpäivä (TYÖTURVA) Thu 29.08.2019 klo 08:00 - 16:00 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Yes
Tieturva1 Fri 30.08.2019 klo 08:00 - 16:00 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Yes
EFR Ammattikuljettajan ensiapukurssi Sat 07.09.2019 klo 08:00 - 15:00 Mecom Lappeenranta Lappeenranta Yes
ADR TP/YT-kurssi Sat 28.09.2019 klo 08:00 - Sun 29.09.2019 Mäkisen Liikennekoulu Lappeenranta Lappeenranta Yes

Professional competence, further training - online courses  Read more

Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
June 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
June 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
June 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
June 2019
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.