Verkkokoulutukset löytyvät sivun alalaidasta.


Professional competence, further training

Course name Course time Course location Vacancy Info
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 24.10.2020 klo 08:00 - Mon 26.10.2020 Hollolan Matkakeidas Hollola No
Ensiapukoulutus kuljettajille Sat 24.10.2020 klo 08:30 - 15:30 Teatterihotelli Riihimäki No
ADR Peruskoulutus 3 päivää (kappaletavara) LUOKKA/NETTIKOULUTUS Sat 31.10.2020 klo 08:00 - Tue 03.11.2020 Neste Karisto Lahti Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 07.11.2020 klo 08:00 - Mon 09.11.2020 Teatterihotelli Riihimäki No
Ennakoiva-ajaminen, ajovalmius REAK Sat 14.11.2020 klo 08:30 - 15:30 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
Trukkikoulutus teoria Fri 20.11.2020 klo 08:30 - 15:30 Teatterihotelli Riihimäki Yes
ADR P/YP-koulutus 3 ja 4 päivää Mon 23.11.2020 klo 08:00 - Thu 26.11.2020 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Sat 28.11.2020 klo 08:00 - 16:00 Teatterihotelli Riihimäki Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Thu 03.12.2020 klo 08:00 - Sat 05.12.2020 Neste Karisto Lahti Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Fri 22.01.2021 klo 08:00 - 16:00 Teatterihotelli Riihimäki Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 23.01.2021 klo 08:00 - Mon 25.01.2021 Teatterihotelli Riihimäki Yes
Trukkikoulutus teoria Fri 29.01.2021 klo 08:30 - 15:30 Teatterihotelli Riihimäki Yes
ADR P/YP-koulutus 3 ja 4 päivää Sat 30.01.2021 klo 08:00 - Tue 02.02.2021 Teatterihotelli Riihimäki Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Fri 05.02.2021 klo 08:00 - 16:00 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 06.02.2021 klo 08:00 - Mon 08.02.2021 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Sat 13.02.2021 klo 08:00 - 16:00 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 20.02.2021 klo 08:00 - Mon 22.02.2021 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Sat 27.02.2021 klo 08:00 - 16:00 Teatterihotelli Riihimäki Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 13.03.2021 klo 08:00 - Mon 15.03.2021 Teatterihotelli Riihimäki Yes
Ennakoiva-ajaminen, ajovalmius REAK Sat 27.03.2021 klo 08:30 - 15:30 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Fri 09.04.2021 klo 08:00 - 16:00 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 10.04.2021 klo 08:00 - Mon 12.04.2021 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Thu 15.04.2021 klo 08:00 - Sat 17.04.2021 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
Trukkikoulutus teoria Fri 23.04.2021 klo 08:00 - 15:00 Teatterihotelli Riihimäki Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Sat 15.05.2021 klo 08:00 - 16:00 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Fri 21.05.2021 klo 08:00 - Sun 23.05.2021 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Wed 26.05.2021 klo 08:00 - Fri 28.05.2021 Teatterihotelli Riihimäki Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Sat 29.05.2021 klo 08:00 - 16:00 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
ADR P/YP-koulutus 3 ja 4 päivää Fri 04.06.2021 klo 08:00 - Mon 07.06.2021 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Fri 11.06.2021 klo 08:00 - Sun 13.06.2021 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Sat 19.06.2021 klo 08:00 - 16:00 Teatterihotelli Riihimäki Yes

Professional competence, further training - online courses


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
October 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
October 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
October 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
October 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
October 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Valitse ajankohta
October 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
October 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.