Verkkokoulutukset löytyvät sivun alalaidasta.


Professional competence, further training

Course name Course time Course location Vacancy Info
ADR P/YP-koulutus 3 ja 4 päivää Fri 10.12.2021 klo 08:00 - Mon 13.12.2021 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Mon 27.12.2021 klo 08:00 - Wed 29.12.2021 Teboil Sveitsinhovi Hyvinkää Yes
Ennakoiva-ajaminen, ajovalmius REAK Wed 26.01.2022 klo 08:00 - 15:00 Neste Karisto Lahti Yes
Trukkikoulutus teoria Thu 27.01.2022 klo 08:00 - 15:00 Neste Karisto Lahti Yes
Trukkikoulutus teoria Fri 28.01.2022 klo 08:00 - 15:00 Teboil Sveitsinhovi Hyvinkää Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 29.01.2022 klo 08:00 - Mon 31.01.2022 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
ADR P/YP-koulutus 3 ja 4 päivää Fri 04.02.2022 klo 08:00 - Mon 07.02.2022 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 12.02.2022 klo 08:00 - Mon 14.02.2022 Teatterihotelli Riihimäki Yes
Ennakoiva-ajaminen, ajovalmius REAK Fri 18.02.2022 klo 08:00 - 15:00 Teatterihotelli Riihimäki Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 19.02.2022 klo 08:00 - Mon 21.02.2022 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Fri 25.02.2022 klo 08:00 - 16:00 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
Trukkikoulutus teoria Sat 26.02.2022 klo 08:00 - 15:00 Teatterihotelli Riihimäki Yes
Ennakoiva-ajaminen, ajovalmius REAK Sat 05.03.2022 klo 08:00 - 15:00 Teboil Sveitsinhovi Hyvinkää Yes
ADR P/YP-koulutus 3 ja 4 päivää Mon 07.03.2022 klo 08:00 - Thu 10.03.2022 Teatterihotelli Riihimäki Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Sat 12.03.2022 klo 08:00 - 16:00 Neste Karisto Lahti Yes
Trukkikoulutus teoria Fri 18.03.2022 klo 08:00 - 15:00 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
Ennakoiva-ajaminen, ajovalmius REAK Sat 19.03.2022 klo 08:00 - 15:00 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 26.03.2022 klo 08:00 - Mon 28.03.2022 Neste Karisto Lahti Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Sat 02.04.2022 klo 08:00 - 16:00 Teatterihotelli Riihimäki Yes
Trukkikoulutus teoria Fri 08.04.2022 klo 08:00 - 15:00 Teatterihotelli Riihimäki Yes
Ennakoiva-ajaminen, ajovalmius REAK Sat 09.04.2022 klo 08:00 - 15:00 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 23.04.2022 klo 08:00 - Mon 25.04.2022 Teatterihotelli Riihimäki Yes
Ennakoiva-ajaminen, ajovalmius REAK Fri 29.04.2022 klo 08:00 - 15:00 Neste Karisto Lahti Yes
Trukkikoulutus teoria Mon 02.05.2022 klo 08:00 - 15:00 Neste Karisto Lahti Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus Mon 09.05.2022 klo 08:00 - 16:00 Teatterihotelli Riihimäki Yes
ADR P/YP-koulutus 3 ja 4 päivää Fri 13.05.2022 klo 08:00 - Mon 16.05.2022 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
Ennakoiva-ajaminen, ajovalmius REAK Fri 20.05.2022 klo 08:00 - 15:00 Teatterihotelli Riihimäki Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 28.05.2022 klo 08:00 - Mon 30.05.2022 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Sat 04.06.2022 klo 08:00 - Mon 06.06.2022 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes
ADR TP/YT-täydennyskoulutus (kappaletavara, 1/7, säiliö tai tiedostavakoulutus) Mon 13.06.2022 klo 08:00 - Wed 15.06.2022 Teboil Sveitsinhovi Hyvinkää Yes
Ennakoiva-ajaminen, ajovalmius REAK Fri 17.06.2022 klo 08:00 - 15:00 Hollolan Matkakeidas Hollola Yes
Trukkikoulutus teoria Sat 18.06.2022 klo 08:00 - 15:00 Rahtikeskus Oy VANTAA Yes

Professional competence, further training - online courses


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
December 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
December 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
December 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
December 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
December 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Valitse ajankohta
December 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
December 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Valitse ajankohta
December 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.