Lassen Autokoulu


Group 1 driving licence classes (AM-, A- and B)

Course name Course time Course location Vacancy Info
AM-, A-, B-opetus 21.06.2021 17:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes
AM-, A-, B-opetus 28.06.2021 17:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes
Riskientunnistamiskoulutus 30.06.2021 17:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes
AM-, A-, B-opetus 05.07.2021 17:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes
AM-, A-, B-opetus 02.08.2021 17:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes
Riskientunnistamiskoulutus 04.08.2021 17:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes
AM-, A-, B-opetus 09.08.2021 17:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes
AM-, A-, B-opetus 16.08.2021 17:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes

Group 2 driving license classes and other courses

Course name Course time Course location Vacancy Info
C1-ajokorttiluokan opetus 23.06.2021 16:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes
C-ajokorttiluokan opetus 23.06.2021 16:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes
C1E-ajokorttiluokan opetus 01.07.2021 16:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes
D1-ajokorttiluokan opetus 12.08.2021 16:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes
D-ajokorttiluokan opetus 12.08.2021 16:00 Lassen Autokoulu Oy - Itäkeskus Helsinki Yes

Ammattipätevyyden jatkokoulutus, etäkoulutukset

Course name Course time Course location Vacancy Info
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Fri 18.06.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Wed 23.06.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Tue 22.06.2021 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Thu 01.07.2021 klo 08:00 - 15:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Wed 30.06.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Sat 03.07.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Wed 07.07.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Tue 06.07.2021 klo 08:00 - 15:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Wed 14.07.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Thu 22.07.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Wed 28.07.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Tue 13.07.2021 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Wed 21.07.2021 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Thu 29.07.2021 klo 08:00 - 15:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Thu 05.08.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Fri 13.08.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Thu 19.08.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Wed 25.08.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Työturvallisuuskorttikoulutus, etäkoulutus Sat 28.08.2021 klo 08:00 - 16:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Wed 04.08.2021 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Sat 07.08.2021 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Thu 12.08.2021 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Wed 18.08.2021 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Thu 26.08.2021 klo 08:00 - 15:00 Yes

Professional competence, further training - online courses


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
June 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
June 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
June 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
June 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
June 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Valitse ajankohta
June 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Valitse ajankohta
June 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Valitse ajankohta
June 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.