Hox. 18.3.2020 alkaen:

Teoriatunnit järjestetään verkossa

Asiointi puhelimella tai sähköpostilla

Pese kädet ennen autokoulun oppitunnin alkamista

Jos koet olevasi sairas, peru ajotunti

Huolehdimme autojen ja simulaattorin hygieniasta asiakkaan vaihtuessa


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
T - Korttikoulutus (EAS) ilmoittautuminen 31.03.2023 asti 01.03.2023 Verkkokoulutus Suomessa Ja
Riskientunnistamis (RTK) - koulutus, korvaa syventävän vaiheen, ilmoittautuminen 31.03.2023 asti 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
Opetuslupaoppilaiden EAS- ja RTK-koulutuspaketti, ilmoittautuminen 31.03.2023 asti 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
Opetuslupaoppilaiden RTK-koulutuspaketti (aiempi kortti pohjalla), ilmoittautuminen 31.03.2023 asti 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
B - korttikoulutus S-paketti, ilmoittautuminen 31.03.2023 asti 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
B - korttikoulutus M-paketti, ilmoittautuminen 31.03.2023 asti 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
B - korttikoulutus L-paketti, ilmoittautuminen 31.03.2023 asti 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
MOPO- (AM120) koulutuspaketti S, ilmoittatuminen 31.03.2023 asti (ajot keväällä 2023) 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
MOPO- (AM120) koulutuspaketti M, ilmoittautuminen 31.03.2023 asti (ajot keväällä 2023) 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
MOPO- (AM120) koulutuspaketti L, ilmoittautuminen 31.03.2023 asti (ajot keväällä 2023) 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
AM/121 (Edellyttää asiakkaan oman kaluston), ilmoittautuminen 31.03.2023 asti 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja

Grupp 2 körkortskurser och andra kurser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
C-ajokorttiluokan koulutus, 21 v ikävaatimus tai vpk - toiminta. (Non-stop koulutus) 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
CE - nopeutettu koulutus, voimassaoleva kuljettajan ammattipätevyys, 5 + 10 h (Non-stop koulutus) 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
CE-ajokorttiluokan koulutus 15 + 30 h (Non-stop koulutus) 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
D - nopeutettu koulutus, voimassaoleva kuljettajan ammattipätevyys, 5 + 10 h (Non-stop koulutus) 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
D-ajokorttiluokan opetus 15 + 30 h (Non-stop koulutus) 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja
C1E-ajokorttiluokan koulutus asiakkaan omalla kalustolla. (Non-stop koulutus) 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja

Yrkeskompetens fortbildning

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
ADR perus/YP kurssi KT 03.04.2023 klo 08:00 - To 06.04.2023 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä ammattiopisto Lappia Kemi Ja
EA1 HäteEA/kertauspäivä On 12.04.2023 klo 08:00 - 15:00 Lappia-Koulutus Oy/Sammonkatu 94600 Ja
ADR säiliökurssi KT 17.04.2023 klo 08:00 - Ti 18.04.2023 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä ammattiopisto Lappia Kemi Ja

Yrkeskompetens fortbildning - webkurser


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Välj tidpunkt
Mars 2023
Ti
On
To
Fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Välj tidpunkt
Mars 2023
Ti
On
To
Fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Välj tidpunkt
Mars 2023
Ti
On
To
Fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Välj tidpunkt
Mars 2023
Ti
On
To
Fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Välj tidpunkt
Mars 2023
Ti
On
To
Fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Välj tidpunkt
Mars 2023
Ti
On
To
Fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Välj tidpunkt
Mars 2023
Ti
On
To
Fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Välj tidpunkt
Mars 2023
Ti
On
To
Fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Kursinformation

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Grundläggande yrkeskompetens

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Perustaso ammattipätevyyskoulutus 280h/140h/70h/35h (Non-Stop koulutus) 01.03.2023 Lappia-Koulutus Oy/Tietokatu Kemi Ja