Autokoulu Kouvo ja kumpp.


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Riskientunnistamiskoulutus 29.03.2023 17:00 Nettiopetus Ja
B-opetus 03.04.2023 17:00 Nettiopetus Ja
EAS opetuslupalaisille 03.04.2023 17:00 Nettiopetus Ja
Riskientunnistamiskoulutus 05.04.2023 17:00 Nettiopetus Ja
B-opetus 17.04.2023 17:00 Nettiopetus Ja
EAS opetuslupalaisille 17.04.2023 17:00 Nettiopetus Ja
Riskientunnistamiskoulutus 19.04.2023 17:00 Nettiopetus Ja
B-opetus 24.04.2023 17:00 Nettiopetus Ja
EAS opetuslupalaisille 24.04.2023 17:00 Nettiopetus Ja
Riskientunnistamiskoulutus 26.04.2023 17:00 Nettiopetus Ja
B-opetus 02.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
EAS opetuslupalaisille 02.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
Riskientunnnistamiskoulutus 03.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
B-opetus 08.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
EAS opetuslupalaisille 08.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
Riskientunnistamiskoulutus 10.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
B-opetus 15.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
EAS opetuslupalaisille 15.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
Riskientunnistamiskoulutus 17.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
B-opetus 22.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
EAS opetuslupalaisille 22.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
Riskientunnistamiskoulutus 24.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
B-opetus 29.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
EAS oetuslupalaisille 29.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja
Riskientunnistamiskoulutus 31.05.2023 17:00 Nettiopetus Ja