Webauto tiedote 1.12.2016
Webauto mukana kokeiluluvissa
 
Webautoa on jo vuosia kehitetty yhteistyössä kuljettajakoulutusalan yhteistyökumppaneiden, yrittäjien, sihteereiden, opettajien ja viranomaisten kanssa huomioiden myös oppilaiden antama palaute.  Tämän vuoksi siitä on tullut alan edistyksellisin ohjelmisto oppilashallinnan ja oppimisympäristön saralla. Webauton kautta on ollut jaettavana yhteistyökumppaneiden tuottamat kuljettajakoulutuksen laadukkaimmat sähköiset oppikirjat. Lisäksi Webauto on antanut eri ominaisuuksillaan alan toimijoille ja yhteistyökumppaneille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa hyvin monipuolisesti. Suuri osa autokouluista käyttää mahdollisuuksia laajasti ja saavat hyödyt oppilailleen ja itselleen. Webauto on osaltaan muokannut alan käyttäytymismalleja jatkuvasti ajatellen autokouluyrittäjän ja yksittäisen oppilaan etua.
 
Kokeiluluvat ovat mielestämme tärkeitä alan kehitykselle. Webauto on ollut mukana CAP-Group Oy:n kokeiluluvissa kehittämässä sekä virtuaaliteoriaa että simulaattoriopetusta. Kuten tiedetään, virtuaaliteoria sai kokeiluluvan johdosta lain voiman 1.11.2015. Simulaattorikokeilu on edelleen kesken. Molempien kokeilujen tavoitteena on ollut lisätä kuluttajalle vaihtoehtoja oppia turvalliseksi kuljettajaksi.
 
Nyt alan kehitystyö saa jatkoa uusien kokeilulupien myötä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on hyväksynyt kolme uutta kokeilulupaa marraskuussa ja niissä kussakin voi olla mukana 5000 B-luokan autokouluoppilasta.  Kokeilut toteutetaan yhteistyössä Trafin kanssa. Webautoa on pyydetty toimimaan alustana ja kehittäjänä kahdessa kokeiluluvassa, joiden hakijana ovat olleet Kelpokuski Oy ja Storge Oy.
 
Kelpokuskin ja Storgen kokeilujen tavoitteena on kehittää mm. verkkoympäristö, jonka avulla oppilas voi opiskella teorian ajasta ja paikasta riippumatta. Oppilaan vastuuta oppimisessa lisätään ja oppimista tehostetaan useilla eri menetelmillä. Kokeilujen yhteydessä kehitämme oppilaan Webauto-oppimisympäristöä uudelle tasolle, joka tukee sitä tulevaisuutta mihin olemme nyt väistämättä menossa. Samalla luomme uusia autokoulun ja liikenneopettajan työkaluja, jotta autokouluyrittäjä voi olla kannattavasti mukana kiristyvässä kilpailussa. Kehitystyö on ollut käynnissä jo syksystä ja uudet oppimisympäristön ominaisuudet tulevat pohjautumaan hyvin pitkälle jo olemassa oleviin hyviksi havaittuihin ominaisuuksiin.
 
Kokeilujen edellytyksenä on Webauto- ohjelmiston ja sen B- oppimisympäristön käyttö. Kaikki kehitetyt ja uudet ominaisuudet pohjautuvat niihin ja ne toimivat saumattomasti mm. sähköisen opetuskortin ja ajonvarauksien kanssa. Kelpokuskin kokeilussa käytetään Kelpokuski Oy:n ja Storge Oy:n kokeilussa Turvallisuutta Teille -oppimateriaaleja oppimisympäristön tukena.
 
Kokeilun tavoitteena on myös saada luotettavaa tietoa uusista oppimismenetelmistä ja parantaa oppimistuloksia. Koulut, jotka lähtevät mukaan ovat kokeilussa mukana koko kokeilujakson ajan marraskuuhun 2017. Mukana olevat liikenneopettajat joutuvat omaksumaan uusia malleja, kehittyvät itse ammatillisesti ja ovat avainasemassa antamaan palautetta opetussuunnitelman sekä järjestelmän kehittämisessä. Mukana olevat oppilaat saavat alan parhaat työvälineet oppimiseen ja antavat kokeilun aikana ja sen lopussa arvokasta palautetta.
 
Sisällöltään Kelpokuskin Oy:n ja Storge Oy:n kokeiluluvat poikkeavat hiukan toisistaan, vaikka perustuvatkin samaan GDE5-matriisiin ja opetussuunnitelmaan. Kelpokuskin kokeiluluvassa suurin osa oppitunneista käydään verkkotunteina ja osa ryhmäoppitunteina luokassa. Storge Oy:n kokeilussa kaikki teoria-aiheet opiskellaan verkossa. Esittelemme kokeilujen ominaisuuksia tilaisuuksissamme, alkaen tammikuun 2017 Levi-koulutuksesta. Kokeilun ulkopuolella olevat Webauto-käyttäjät saavat uusia ominaisuuksia käyttöönsä osin jo kokeilun aikana ja kaikilta osin kokeilun jälkeen.
 
On selvää, että kaikkiin kokeiluihin osallistuvat autokoulut saavat kilpailuetua kentällä. Itse toivomme että yrittäjät käyttäisivät etunsa viisaasti ilman että saamme lukea mediasta viime viikon kaltaisia alalle haitallisia uutisia. Kokeiluun osallistuvilla autokouluilla on vastuunsa kokeilusta ja alan tulevaisuudesta henkilöstönsä kouluttamisen lisäksi.
 
Olemme saaneet myös kyselyjä siitä, kuinka Webauto integroituu SAKL:n uuteen kokeilulupaan (10+10). Selvittelemme parhaillaan sitä mahdollisuutta sekä muutostyön työmäärää ja kustannuksia. Se perustuu täysin uuteen perusvaiheen opetussuunnitelmaan ja tällä aikataululla on haasteita saada muutostyötä toteutettua. Tiedotamme asiasta tarkemmin lähipäivinä.
 
Kuljettajakoulutusala tarvitsee kehitystä ja tulee kehittymään. Webauto on mukana kehityksessä ja päämäärämme on olla jatkossakin alan merkittävin tekijä niin oppilashallinnan kuin oppimisympäristön suhteen.
 
Petri Lääkkölä, Esa Kreivi
Datadrivers Oy
 
Hallituskatu 2 A 7
95400  TORNIO
www.datadrivers.fi
www.kuljettajaopetus.fiCopyright © 2016 Datadrivers Oy, kaikki oikeudet pidätetään.