Koiviston Autokoulu Ky


Group 1 driving licence classes (AM-, A- and B)

Course name Course time Course location Vacancy Info
EAS-koulutus (kaikki ajokorttiluokat) 25.01.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Henkilöautokoulutus 25.01.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Mopokoulutus 25.01.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Riskientunnistamiskoulutus 26.01.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
EAS-koulutus (kaikki ajokorttiluokat) 08.02.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Henkilöautokoulutus 08.02.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Mopokoulutus 08.02.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Riskientunnistamiskoulutus 09.02.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
EAS-koulutus (kaikki ajokorttiluokat) 22.02.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Henkilöautokoulutus 22.02.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Mopokoulutus 22.02.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Riskientunnistamiskoulutus 23.02.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
EAS-koulutus (kaikki ajokorttiluokat) 08.03.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Henkilöautokoulutus 08.03.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Mopokoulutus 08.03.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Riskientunnistamiskoulutus 09.03.2021 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes