Koiviston Autokoulu Ky


Group 1 driving licence classes (AM-, A- and B)

Course name Course time Course location Vacancy Info
EAS-koulutus (kaikki ajokorttiluokat) 27.09.2022 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Henkilöautokoulutus 27.09.2022 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Mopokoulutus, AM121 ja T 27.09.2022 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Moottoripyöräkoulutus 27.09.2022 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Riskientunnistamiskoulutus 29.09.2022 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Henkilöautokoulutus 17.10.2022 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Mopokoulutus, AM121 ja T 17.10.2022 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Moottoripyöräkoulutus 17.10.2022 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes
Riskientunnistamiskoulutus 18.10.2022 Koiviston Autokoulu Ky HAMINA Yes