Professional competence, further training

Course name Course time Course location Vacancy Info
ADR P/YP 2020 Mon 06.11.2023 klo 08:00 - Thu 09.11.2023 Teemahostel Toivakka Yes

Ammattipätevyyden jatkokoulutus, etäkoulutukset

Course name Course time Course location Vacancy Info
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Wed 04.10.2023 klo 08:00 - 16:00 Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Wed 11.10.2023 klo 08:00 - 16:00 Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Wed 18.10.2023 klo 08:00 - 16:00 Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Sat 28.10.2023 klo 08:00 - 16:00 Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Wed 01.11.2023 klo 08:00 - 16:00 Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Wed 08.11.2023 klo 08:00 - 16:00 Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Wed 15.11.2023 klo 08:00 - 16:00 Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Wed 29.11.2023 klo 08:00 - 16:00 Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Tue 05.12.2023 klo 08:00 - 16:00 Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Wed 13.12.2023 klo 08:00 - 16:00 Yes
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus) Wed 20.12.2023 klo 08:00 - 16:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Sat 18.11.2023 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Tue 28.11.2023 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Sat 16.12.2023 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Sat 07.10.2023 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Tue 17.10.2023 klo 08:00 - 15:00 Yes
Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutus Tue 31.10.2023 klo 08:00 - 15:00 Yes

Professional competence, further training - online courses


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Course name Course time Course location Info
Ennakoiva ajo Mon 02.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 03.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 04.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 05.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Ennakoiva ajo Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Course name Course time Course location Info
Turvallinen työympäristö Mon 02.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 03.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 04.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 05.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Turvallinen työympäristö Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Course name Course time Course location Info
Logistiikkaturvallisuus Mon 02.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 03.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 04.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 05.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Logistiikkaturvallisuus Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Course name Course time Course location Info
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 02.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 03.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 04.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 05.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Course name Course time Course location Info
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 02.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 03.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 04.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 05.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, maantieliikenne Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Course name Course time Course location Info
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 02.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 03.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 04.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 05.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Course name Course time Course location Info
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 02.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 03.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 04.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 05.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Scania polttoainetalous, seutuliikenne Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Course name Course time Course location Info
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 02.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 03.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 04.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 05.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Mercedes-Benz käyttökoulutus Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutettava tuntee ajo- ja lepoaikasäädökset ja osaa soveltaa niitä työssään. Koulutettava tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa. Koulutettava tiedostaa velvoitteensa valvontatilanteessa. Koulutettava tuntee digipiirtureita koskevat säännökset ja osaa käyttää digipiirturia oikein.


Course name Course time Course location Info
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Mon 02.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Tue 03.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Wed 04.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Thu 05.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu

Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja tuntee ajo- ja lepoaikasäädökset ja osaa soveltaa niitä
työssään.
Kuljettaja tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa.
Kuljettaja tiedostaa hyvän asiakaspalvelun määritelmän eli mitä hyvä asiakaspalvelu kokonaisuutena
on ja sen, miten siihen päästään.
Kuljettaja ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen kuljetusyrityksen toiminnalle.
Kuljettaja osaa toimia vuorovaikutustilanteessa erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.
Kuljettaja osaa toimia hyvänä asiakaspalvelijana eri alustoilla (livetapaaminen, puhelin, sähköposti
jne.).
Kuljettaja ymmärtää liikennekäyttäytymisen merkityksen asiakaspalveluna.


Course name Course time Course location Info
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Mon 02.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Tue 03.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Wed 04.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Thu 05.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi

Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja tuntee ajo- ja lepoaikasäädökset ja osaa soveltaa niitä
työssään.
Kuljettaja tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää
miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa.
Kuljettaja tiedostaa levon, henkisen hyvinvoinnin ja työyhteisön merkityksen työhyvinvoinnin
kannalta.
Kuljettaja tiedostaa päihteiden vaikutuksen yksilön henkiseen hyvinvointiin.


Course name Course time Course location Info
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Mon 02.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Tue 03.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Wed 04.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Thu 05.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat

Kuljettaja tiedostaa hyvän asiakaspalvelun määritelmän eli mitä hyvä asiakaspalvelu kokonaisuutena
on ja sen, miten siihen päästään.
Kuljettaja ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen kuljetusyrityksen toiminnalle.
Kuljettaja osaa toimia vuorovaikutustilanteessa erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.
Kuljettaja osaa toimia hyvänä asiakaspalvelijana eri alustoilla (livetapaaminen, puhelin, sähköposti
jne.).
Kuljettaja ymmärtää liikennekäyttäytymisen merkityksen asiakaspalveluna.
Kuljettaja osaa tarkastella fyysisen terveyden merkitystä työhyvinvoinnin kannalta.
Kuljettaja tiedostaa työskentelyasentojen merkityksen.
Kuljettaja tietää omien ruokailutottumusten merkityksen työelämässä ja oman henkisen
hyvinvoinnin tukena.
Kuljettaja tiedostaa liikunnan merkityksen omaan hyvinvointiin.


Course name Course time Course location Info
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course

Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat

Kuljettaja tiedostaa levon, henkisen hyvinvoinnin ja työyhteisön merkityksen työhyvinvoinnin
kannalta.
Kuljettaja tiedostaa päihteiden vaikutuksen yksilön henkiseen hyvinvointiin
Kuljettaja osaa tarkastella fyysisen terveyden merkitystä työhyvinvoinnin kannalta.
Kuljettaja tiedostaa työskentelyasentojen merkityksen.
Kuljettaja tietää omien ruokailutottumusten merkityksen työelämässä ja oman henkisen
hyvinvoinnin tukena.
Kuljettaja tiedostaa liikunnan merkityksen omaan hyvinvointiin.


Course name Course time Course location Info
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Fri 06.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Sat 07.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Mon 09.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Tue 10.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Wed 11.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Thu 12.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Fri 13.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Sat 14.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Mon 16.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Tue 17.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Wed 18.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Thu 19.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Fri 20.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Sat 21.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Mon 23.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Tue 24.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Wed 25.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Thu 26.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Fri 27.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Sat 28.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Mon 30.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Tue 31.10.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Wed 01.11.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Thu 02.11.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Fri 03.11.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Mon 06.11.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Tue 07.11.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Wed 08.11.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Thu 09.11.2023 klo 08:00 Online course
Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat Fri 10.11.2023 klo 08:00 Online course