Kursanmälan Riskidentifieringsträning (RTK) (bil / körsimulator | manuell / automatisk) (B-körkort) v.2021