Kursanmälan AM120-kurssi / Aloita milloin tahansa! / Kirkkonummi