Autokoulu Asikainen Ky


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
AM-, A-, B-, RTK-opetus 01.03.2021 Autokoulu Asikainen Ky NURMES Ja
AM-, A-, B-, RTK-opetus 08.03.2021 Autokoulu Asikainen Ky NURMES Ja
AM-, A-, B-, RTK-opetus 15.03.2021 Autokoulu Asikainen Ky NURMES Ja
AM-, A-, B-, RTK-opetus 22.03.2021 Autokoulu Asikainen Ky NURMES Ja
AM-, A-, B-, RTK-opetus 29.03.2021 Autokoulu Asikainen Ky NURMES Ja
AM-, A-, B-, RTK-opetus 06.04.2021 Autokoulu Asikainen Ky NURMES Ja
AM-, A-, B-, RTK-opetus 12.04.2021 Autokoulu Asikainen Ky NURMES Ja
AM-, A-, B-, RTK-opetus 19.04.2021 Autokoulu Asikainen Ky NURMES Ja
AM-, A-, B-, RTK-opetus 26.04.2021 Autokoulu Asikainen Ky NURMES Ja

Bilskola övriga kurser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
C1-ajokorttiluokan opetus 01.03.2021 Autokoulu Asikainen Ky NURMES Ja
C1-ajokorttiluokan opetus 01.03.2021 Autokoulu Asikainen Ky NURMES Ja