Askon Autokoulu


Grupp 1 körkortsklasser (AM-, A- och B)

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
EAS 30.04.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
RTK 30.04.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-Kurssi (jos jokin kortti alla) 30.04.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-kurssi 30.04.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
EAS 07.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
RTK 07.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-Kurssi (jos jokin kortti alla) 07.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-kurssi 07.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
EAS 14.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
RTK 14.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-Kurssi (jos jokin kortti alla) 14.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-kurssi 14.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
EAS 21.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
RTK 21.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-Kurssi (jos jokin kortti alla) 21.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-kurssi 21.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
EAS 28.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
RTK 28.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-Kurssi (jos jokin kortti alla) 28.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-kurssi 28.05.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
EAS 04.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
RTK 04.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-Kurssi (jos jokin kortti alla) 04.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-kurssi 04.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
EAS 11.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
RTK 11.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-Kurssi (jos jokin kortti alla) 11.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-kurssi 11.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
EAS 18.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
RTK 18.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-Kurssi (jos jokin kortti alla) 18.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-kurssi 18.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
EAS 25.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
RTK 25.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-Kurssi (jos jokin kortti alla) 25.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja
B-kurssi 25.06.2024 Askon Autokoulu LAHTI Ja