Autokoulu Ajoteho Oy


Group 1 driving licence classes (AM-, A- and B)

Course name Course time Course location Vacancy Info
Riskikoulutus 01.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
Riskikoulutus 01.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
Henkilöauto B -opetus 07.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
Riskikoulutus 08.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
Riskikoulutus 08.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
Henkilöauto B -opetus 14.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
Riskikoulutus 15.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
Riskikoulutus 15.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
Henkilöauto B -opetus 21.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
Riskikoulutus 22.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
Riskikoulutus 22.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
Henkilöauto B -opetus 28.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
Riskikoulutus 01.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
Riskikoulutus 01.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes

Group 2 driving license classes and other courses

Course name Course time Course location Vacancy Info
C1-ajokorttiluokan opetus 01.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 01.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
C-ajokorttiluokan opetus 06.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
C-ajokorttiluokan opetus 06.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
CE-ajokorttiluokan opetus 08.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
CE-ajokorttiluokan opetus 08.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 08.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 08.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
C-ajokorttiluokan opetus 13.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
C-ajokorttiluokan opetus 13.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 15.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 15.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
C-ajokorttiluokan opetus 20.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
C-ajokorttiluokan opetus 20.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 22.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 22.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
CE-ajokorttiluokan opetus 25.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
CE-ajokorttiluokan opetus 25.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
C-ajokorttiluokan opetus 27.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
C-ajokorttiluokan opetus 27.02.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 01.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 01.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
C-ajokorttiluokan opetus 06.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
C-ajokorttiluokan opetus 06.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
D-ajokorttiluokan opetus 06.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
D-ajokorttiluokan opetus 06.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
CE-ajokorttiluokan opetus 08.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
CE-ajokorttiluokan opetus 08.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 08.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Riihimäki Yes
C1-ajokorttiluokan opetus 08.03.2023 Autokoulu Ajoteho Oy Hollola Yes

Professional competence, further training - online courses


Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Mercedes-Benz käyttökoulutus

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Choose a date
January 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Course information

Choose a date from calendar. Dates marked as green include available trainings.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Choose a date
January 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Course information

Choose a date from calendar. Dates marked as green include available trainings.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Choose a date
January 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Course information

Choose a date from calendar. Dates marked as green include available trainings.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Choose a date
January 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Course information

Choose a date from calendar. Dates marked as green include available trainings.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Choose a date
January 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Course information

Choose a date from calendar. Dates marked as green include available trainings.

Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: -Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen. -Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta. -Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta. -Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta.


Choose a date
January 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Course information

Choose a date from calendar. Dates marked as green include available trainings.

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista: - Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen. - Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen. - Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen. - Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa


Choose a date
January 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Course information

Choose a date from calendar. Dates marked as green include available trainings.

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta.
Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.
Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.


Choose a date
January 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Course information

Choose a date from calendar. Dates marked as green include available trainings.