Klicka på symbolen för att se kurser.

B-grunddel och andra lätta körkortsklasser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
Mopo-, moottoripyörä- ja henkilöautokurssi 18.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus Mikkeli Ja
Riskientunnistamiskoulutus 4+4 18.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus (keskusta) MIKKELI Ja
Riskientunnistamiskoulutus 4+4 19.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus (keskusta) MIKKELI Ja
Mopo-, moottoripyörä- ja henkilöautokurssi 22.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus Mikkeli Ja
Riskientunnistamiskoulutus 4+4 22.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus (keskusta) MIKKELI Ja
Mopo-, moottoripyörä- ja henkilöautokurssi 23.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus Mikkeli Ja
Riskientunnistamiskoulutus 4+4 23.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus (keskusta) MIKKELI Ja
Mopo-, moottoripyörä- ja henkilöautokurssi 24.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus Mikkeli Ja
Riskientunnistamiskoulutus 4+4 24.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus (keskusta) MIKKELI Ja
Mopo-, moottoripyörä- ja henkilöautokurssi 25.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus Mikkeli Ja
Riskientunnistamiskoulutus 4+4 25.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus (keskusta) MIKKELI Ja
Mopo-, moottoripyörä- ja henkilöautokurssi 29.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus Mikkeli Ja
Riskientunnistamiskoulutus 4+4 29.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus (keskusta) MIKKELI Ja
Mopo-, moottoripyörä- ja henkilöautokurssi 30.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus Mikkeli Ja
Riskientunnistamiskoulutus 4+4 30.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus (keskusta) MIKKELI Ja
Mopo-, moottoripyörä- ja henkilöautokurssi 31.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus Mikkeli Ja
Riskientunnistamiskoulutus 4+4 31.07.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus (keskusta) MIKKELI Ja
Mopo-, moottoripyörä- ja henkilöautokurssi 01.08.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus Mikkeli Ja
Riskientunnistamiskoulutus 4+4 01.08.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus (keskusta) MIKKELI Ja
Riskientunnistamiskoulutus 4+4 05.08.2019 Mikkelin Ajokoulutuskeskus (keskusta) MIKKELI Ja

Bilskola övriga kurser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
C-luokan opetus 24.07.2019 Ja

Mörkerkörning

Pimeä opetus koulumme omalla simulaattorilla milloin vain!

Yrkeskompetens fortbildning - webb kurser  Läs mer

Ennakoiva ajo
Turvallinen työympäristö
Logistiikkaturvallisuus
Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Ennakoiva ajo

Koulutuksen tavoitteena on motivoida kuljettaja turvalliseen, taloudelliseen, vastuulliseen ajotapaan sekä liikennekäyttäytymiseen. Perehdytään kuljettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa eri osa-alueisiin. Tavoitteena on myös antaa kuljettajalle valmiudet oman toiminnan arviointiin ja hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi


Valitse ajankohta
Juli 2019
Ti
On
To
Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.


Valitse ajankohta
Juli 2019
Ti
On
To
Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen.. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.


Valitse ajankohta
Juli 2019
Ti
On
To
Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheuttamia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.


Valitse ajankohta
Juli 2019
Ti
On
To
Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Kurssin tiedot

Valitse kalenterista haluamasi päivä. Vihreät päivät kalenterissa sisältävät koulutuksia.