Kouvolan Ajokoulutuskeskus Oy

Klicka på symbolen för att se kurser.

B-grunddel och andra lätta körkortsklasser

Kursens namn Kursens tidpunkt Kursplats Ledigt Info
A1 ja B-opetus - Perusvaihe Kouvolan Ajokoulutuskeskus klo 16.30 25.06.2018 Kouvolan Ajokoulutuskeskus Oy KOUVOLA Ja
Mopo- ja mopo-autokurssi Kouvolan Ajokoulutuskeskus klo 15.30 02.07.2018 Kouvolan Ajokoulutuskeskus Oy KOUVOLA Ja
AM-, A-, B-opetus 02.07.2018 Kouvolan Ajokoulutuskeskus Oy KOUVOLA Ja
AM-, A-, B-opetus 09.07.2018 Kouvolan Ajokoulutuskeskus Oy KOUVOLA Ja
AM-, A-, B-opetus 16.07.2018 Kouvolan Ajokoulutuskeskus Oy KOUVOLA Ja
AM-, A-, B-opetus 23.07.2018 Kouvolan Ajokoulutuskeskus Oy KOUVOLA Ja
AM-, A-, B-opetus 30.07.2018 Kouvolan Ajokoulutuskeskus Oy KOUVOLA Ja

Bilskola fördjupande del

Kursens namn Bedömningskörning Teori/Bana Kursplats Ledigt Info
B-opetus - Syventävä vaihe klo 11.00 Kouvolan Ajokoulutuskeskus 28.06.2018 - 28.06.2018 Ei kalenterissa Ja
B-opetus - Syventävä vaihe klo 9.00 29.06.2018 - 29.06.2018 29.06.2018 09:00 Kouvolan Ajokoulutuskeskus Oy KOUVOLA Nej